Újabb szakmatörténeti érdekességek — kanadai magyar erdőmérnök hagyatéka levéltárunkban

Újabb, egyetem és tudománytörténeti jelentőségű hagyatékot kapott az egyetem levéltára. Dr. Magasi László, kanadai magyar kutató-erdőmérnök szakmai életútját tükröző publikációk válogatott gyűjteményét ajándékozta intézményünknek. Erdészettörténeti szempontból különösen érdekes Vancouverben írt szigorlati dolgozata, valamint mikológiai témájú MSc. és PhD. tézisei.

helyszinrajz

A székesfehérvári születésű Magasi László 1953-ban kezdte meg erdőmérnöki tanulmányait egyetemünk jogelődjén, az Erdőmérnöki Főiskolán. 1956-ban számos társával együtt Vancouverbe vándorolt ki, ahol a British Columbia Egyetem soproni fakutásán kapta meg erdőmérnöki oklevelét 1959-ben. 1963-ban mikológiából szerzett MSc. diplomát, majd 1972-ben, a New York Állami Egyetem Erdészeti és Környezettudományi Karán doktorált patológia-mikológia témakörben. A kanadai központi kormány Erdészeti Minisztériumának kelet-kanadai Erdészeti Tudományos Intézeténél dolgozott egész munkássága alatt, a ranglétrát végigjárva a gomba-meghatározó mikológustól a vezető beosztásig. 1992-ben a kanadai Erdészeti Minisztérium Tudomány- és Technika Fejlesztési Díjjal tüntette ki, az erdőegészség-kutatási csoport tanácsadójaként ment nyugdíjba 1997-ben. Önéletrajza szerint a kanadai savas eső, légszennyezés erdőkre gyakorolt káros hatásának és az erdők egészség-változásának követésére szolgáló módszertan kidolgozására legbüszkébb.

 

Ezúton is köszönjük az értékes dokumentumokat dr. Magasi László aranydiplomás erdőmérnöknek. Továbbra is örömmel fogadjuk a hasonló jellegű felajánlásokat!

 

A levéltárunkba került dokumentumok listája itt olvasható: Dr. Magasi László publikációi, NYME KL. A publikációk levéltárunkban kutathatóak.