Erdőmérnök tablók

Valétálás éve szerint

 

                1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 nemk 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  nemk 2018  

 

1949

Forrás: Dr. Bartha Dénes

Első sor: Beély Miklós, Mészöly Győző, Vicze Ernő, Schmidt Ernő, Berecz Endre, Demszky István, Doklea István, Keresztes György, Bulin István, Keller Ernő, Botos Géza, Pintér László
Második sor: Strausz József, Guller Imre, Farkas Barnabás, Mihály László, Stefanik László, Riszler Róbert, Fejes József, Kiss László, Szenczi Gyula, Pintér István, Kiss Lajos.
Harmadik sor: Kiss Frigyes, Kocziha Jenő, Somodi Jakab, Wachtler Sándor, Láng Elemér, Zoltán Tamás, Bognár József, Jakab Gyula, Juhász Lajos, Kardos Rezső.
Negyedik sor: Veréczi László, Borsos Zoltán, Lukács László, Csorba Jenő, Schmuck Mihály, Markó Miklós, Patkós Antal, Klima Imre, Székely Géza, Sebestyén László, Földes Sándor, Dunaszentgyörgyi Gusztáv.

Fel

 

1950

Első sor: Czeglédy Béla, Füry Mihály, Sebős Isván, Jeney Ferenc, Galavich László, Szemző Gyula, Németh Ferenc, Szörényi Miklós, Treso István, Németh Károly, Szabó Róber, Szentpéteri Zoltán.
Második sor: Bárdos Ede, Pavlisics Lóránd [Pavličic Szlavko Lóránt Tomiszlav], Nagy Lajos, Stierand Jenő, Zemlényi Árpád, Bezerédy Gyula, Kiss Endre, Kovács István, Sipeki Zoltán, Göde György, Dallos Andor, Hámori Vilmos, Cserjési Antal.
Harmadik sor: Csonka Béla, Dezsényi Ede, Horváth Károly, Posgay Antal, Rónai Ferenc, Bogár István, Fejér István, Mátyás Béla, Zsigó László, Ercsényi Pál, Rössler Károly, Hagen Ferenc, Nagy Sándor.
Negyedik sor: Kocsis Ferenc, Földényi Mihály, Vancsura Rudolf, Juhász Lóránd, Sallak István, Orosz Ágoston, Horváth Tibor, Zólyomi László, Konyecsni Lóránd, Király Sándor, Kelecsényi László, Lőcsey Iván, Németh Sándor.
Ötödik sor: Ernyey Istvánn, Michalik István, Isztl Béla, Nagy István, Bedy Zoltán, Pénzváltó Géza, Botár Antal, Péter Sándor, Szentkuty Ferenc, Kálnoki Kiss János, Hőbausz Richard, Orth Béla.
Hatodik sor: Mohi György, Perlaky János, Vágó László, Török Attila, Salyámossy Tibor, Szentei Barna, Czipszer Miklós, Horváth László, Földes Kálmán, Kovács Béla, Köllő Ferenc.

Fel

 

1951

Első sor: Schneider Ferenc, Béldi Ferenc, Enyezdi Lajos, Szabó Alajos, Holéczy Géza, Fülöpp Zoltán, Dömösi József, Gáspár-Hantos Géza, Frank László.
Második sor: Szabó József, Ruzsa Béla, Pál Lajos, Jáhn Ferenc, Asztalos Dezső, Pataki Antal, Chikán István, Pópity Jenő, Trenka Sándor, Nagy Tibor.
Harmadik sor: Wisnovszky Károly, Orbay István, Dr. Dallos József, Varga Lajos, Nagy Zoltán, p. Farkas László, Fritsch László, Téglássy Győző, Antalóczy Tibor, Tajnafői Sándor, Benedek Ottó.
Negyedik sor: Sonkoly István, Farkas Imre, Dvorszky József, László György, Tóth Sándor, Marjai Zoltán, Mester György, Pöltl Károly, Bedics József, Haják Gyula, Szalay Imre, Diósi Gyula.
Ötödik sor: Zsilinszky Győző, Pap[p] Sándor, Kiss György, Ihász Sándor, Földes Tibor, Pálffy Csaba, Niemtschik Ferenc, Hesz Jenő, Szendrey Ernő, Roxer Egon, Bogár Pál, Bogár László, Orosz Ottó, Eördögh Árpád.
Hatodik sor: Szöllössy János, Mohos János, Boross Jenő, Rétfalvy Zoltán, Parragi István, Kerényi S. Ervin, Sümeghi Ernő†, Sass Lászó, Révay István, Felcser István, Führer Ernő, Németh László, sz. Farkas László, Világi Gyula.
Hetedik sor: Boncz Tibor, Mester József, Palotás Károly, Schwán János, Márcis Béla, Ghimessy László, Kárpáti Gábor, Lády Miklós, Kéky Gyula, Veres[s] Sándor, Kovács László, Tikos Jenő, Csima István, Bárdfalvy Ferenc.
Nyolcadik sor: Adorján József, Urbánfy Jenő, Rencz János, Olaszy István, Jagodich Béla, Kiss Ipoly, Solymos Rezső, Pagony Hubertus [Hubert], Kondor István, Tóth Pál, Babós Károly, Nemestóthy Andor, Fodor László, Fodor István.

Fel

 

1952

Első sor: Hulják József, Szepesi András, Gyurisits Tamás, Kálnay Ubul, Király László, Juhász Imre, Búza István, Suba János, Tuzson Tihamér,Vaszi Andor, Buzási László, Chrenóczy N. László, Horváth József.
Második sor: Tóth László, Horváth Zoltán, Zoller Vilmos, Gál János, Nagy József, Varga Alfréd, Csepregi János, Czifra János, Rottenbücher István, Tenkely Tibor, Katona Sándor, Füleki György, Tóth József.
Harmadik sor: Sőth Ervin, Berdál László, Visi [Vissi] Emil, Blattny Ernő, Németh Károly, Daróczi Ambrus, Kállai József, Varga László, Pásztor László, Mészáros János, Dencs Tibor, Járási Lőrinc.
Negyedik sor: Mészáros Gyula, Cebe Zoltán, Nagy Zoltán, Béldi Ákos, Páll Miklós, Pénzes László, Szalai Árpád, Lukács Tihamér, Csillag Vince, Marschall Gyula, Teleki Ádám.

Fel

 

1953

Első sor: Kőszegi Béla, Nyergesi Miklós, Mátay Ibolya, Libel Erzsébet, Kondor Magdolna, Halász Aranka, Frivaldszky Margit, Csobánczi Erzsébet, Petkova Gizella, Kopasz Margit, Kalamár Angyalka, Tanay László, Hajdu István.
Második sor: Joó Imre, Markovics László, Komlós Géza, Kottlár [Kotlár] Károly, Csapody István, Szalay László, Andor József, Urbanyik János, Prager István, Novák István, Tóth János, Gönczöl Imre, Tanaszi György.
Harmadik sor: Györky Attila, Farkas Pál, Jachymczyk István, Kerekes Géza, Ott György, Radványi Tivadar, Ivanov Péter, Kornis [Kornics] János, Szakonyi Sándor, Soós József, Dzsupin [Dsupin] János, Fleck Ernő, Szodfridt István.
Negyedik sor: Horváth Károly, Óbert Gyula, Kemény Károly, Szabó József Pál, Bezselics [Beselics]  Ferenc, Juhász Tibor, Székely Edgár, Hártó János, Kiss János, Szekér Lajos, Csermely László, Török László, Csizmazia József.
Ötödik sor: Tallós Pál, Kiss Ernő, Pap Ferenc, Saskó István, Major Richárd, Őry András, Budai Géza, Simon Ferenc, Zékány Tibor, Bessenyei János, Prukker Ferenc, Ambrus Tivadar, Mészáros József.
Hatodik sor: Erdélyi György, Sándor András Tibor, Lombos Tibor, Rizner József, Licskó Zoltán, Péterfalvi Sándor, Fekete Béla, Kalmár Károly, Tobak Ferenc, Ács József, Fodor Imre, Kotány György, Galambos László.
Hetedik sor: Szóka Gyula, Járási József, Keszthelyi István, Mészáros György, Kiss Ernő, Czebe Gyula, Juharos László, Kovács Jenő.
Nyolcadik sor: Barcsai László, Leic József, Csanády Etele, Lippenszky György, Németh Zoltán, Schäffer József.

Fel

 

1954

Forrás: Dr. Péterfalvi József

Első sor: Kálóczi István, Pánczél Károly, Horváth Miklós, Sipos Árpád, Béday Ferenc, Dessewffy Imre, Turni István, Tajnafői Anna, Ferencz László, Varró János, Dobribán Géza, Pusztai Nándor, Tollner György, Bartuczh Emil, Hundzsa Ferenc, Tóth Tamás.
Második sor: Kozma Gyula, Schmall Ferenc, Rendi László, S. Nagy László, Edöcs Lajos, Guba József, Makói Oszkár, Dankánics Iván, Péterfalvi József, Barabás Lajos, Weszely Sándor, Szemerédy Miklós, Várfalvi József, Takács Károly, Benedek András, Wolf Tibor, Csóka Lajos, Német László.
Harmadik sor: Rádler Géza, B. Kiss Mihály, Tiliczky Sándor, Bene József, Hieczinger Béla, Kiss Imre, Deák István, Kemény László, Hidasi Mária, Fuchs György, Schwarz Dezső, Vezér György, Fányi Sándor, Juhász Tibor, Béres László, Hárs József, Matók János, Kocziszky János.
Negyedik sor: Takács Gyula, Köveskuti György, Szabó Antal, Borka László, Barányi László, Fisi Ernő, Kovács Ferenc, Fodor Irén, Czebei Sándor, Kondor János, Michalovics László, Karczag Tibor, Molnár Katalin, Háj György, Kőhidi Róbert, Oláh Imre, András József, Vaski László, Róka István, Csicsmán Károly.
Ötödik sor: Dallos Péter, Molnár Kálmán, Sántha Jenő, Bíró Ferenc, Király Pál, Czene Barnabás, Kovács Péter, Szűcs Gábor, Soós Károly, Máriaföldy Erzsébet, Henzer Antal, Gombási István, Aczél Ferenc, Vajda Sándor, Harkai Lajos, Nagy Sándor, Nagy Béla, Pünkösti Imre, Kiss Zoltán, Óhidi Tibor.
Hatodik sor: Rumszauer János, Jakits József, Temesváry László, Mohácsi Dániel, Dsupin Ferenc, Szabados József, Patkó József, Szabó Mátyás, Seemann Ilona, Takáts János, Knapp István, Bondor Antal, Futó Antal, Gyenizse Antal, Ihász Ferencz, Fekete István, Szőllősi Tibor, Borsodi Imre.
Hetedik sor: Tar László, Héder Sándor, Nyebehaj János, Széchenyi Géza, Dobos Tibor, Weibl Elemér, Kerékgyártó Béla, Vermes Dániel, Koronki István, Papp László.

Fel

 

1955

Első sor: Balla Gyula, Sándor János, Asztalos Gábor, Farkas Imre.
Második sor: Demeter Sándor, Borkó István, Fogarasi Dénes, Sipos András, Szegedi Gyula, Horváth Miklós.
Harmadik sor: Kiss József, Nagy Kálmán, Galgóci Ernő, Kőrös László, Ubitz Gyula.
Negyedik sor: Kovács József, Venyercsán Pál, Vad Miklós, Magyar János.
Ötödik sor: Körtvélyesi György, Wambach Béla, Begya Lajos, Kovács Dénes, Édes István, Laincsák István, Ipsics [Ipsits] Lajos, Lipták Endre, Miklódi János, Milei László, Varga János, Polzer Antal, Petró János, Káposzta Ferenc, Kovács Béla
Hatodik sor: Sándor Géza, Mag József, Vanczik András, Tavas Gyula, Zsupanek Lajos, Szappanos András, Joó Imréné, Somodi Jakabné, Krasnyánszky Irén, Gádori Vilmosné, Gyila Ferenc, Antal Antal, Dezső László, Zanati Márton, Sebestyén Zoltán, Asztalos Sándor, Frey Ottó.
Hetedik sor: Gál István, Milota Erik, Simon József, Hegedűs Pál, Rosta Gyula, Barabás Attila, Molnár János, Páll Miklósné, Bolla Margit, Alacsony Ilona, Lenchés Endre, Madas Gabriella, Németh Istvánnél, Hursim György Kiss József, Danka László, Kiss Ferenc, Szatmári Ferenc, Nagy Miklós, Bánosy Zoltán, Kiss János.
Nyolcadik sor: Szendrődi János, Dankovics Margit, Szendrey Andrásné, Szendrey András.
Kilencedik sor: Veres László, Dancsics János, Lengyel Béla, Balázs Miklós, Balázs Miklósné, Fazekas Béláné, Daróczy Dóra, Horváth Gyula.
Tizedik sor: Demeter Ferenc, Molnár József, Kalamár József, Tarnyai Tibor†, Varga Béla, Pintér László, Reschl János, ifj. Csötönyi józsef, Breitenstein Miklós, Világhy György, Murányi Róbert.
Tizenegyedik sor: Bek Gyula, Szanyi László, Koltai Imre, Vida Zoltán, Árkosy Pál, Varga Zoltán, Pataky Pál, Deli Zoltán; Szigeti Nándor, Lakatos Zoltán.
Tizenkettedik sor: Maródi Ferenc, Győrffy Rezső, Hajdu Endre, Dr. Szabó Ferenc, Gordos Mátyás, Mitnyik László, Udvardy Sándor, Búza Antal, Horváth István, Kálmán Miklós, Küthy Timót, Sági Sándor, Németh László, Vasas Kálmán.

Fel

 

1957

Első sor: Jamrik István, Kékesi Cselkó József, Brunner János, Csoboth Lázár, Láng Sándor, Győri [Győry] Jenő, Elmer Nándor, Csanády Béla, Homolya József, Kállai László, Lenchés Imre, Krämer Antal, Gyimesi György Kálmán, Frey Antal, Hirka János.
Második sor: Kovács Pál, Tuskó József†, Mucsi Péter†, Szegő Lajos, Czágásch József, Takács Jenő, Pápa Ferenc, Kucsera István, Gerendás Lajos, Beliczai István, Szikra László, Fatalin Gyula, Tóth Lajos, Pap[p] László, Máté Károly.
Harmadik sor: Szakáll Gyula, Horváth István, Goda János, Szabó Ferenc, Mátrai Izrael Gábor, Perendi József, Fodor Imre, Bozó János, Ott János, Kovács Ferenc, Leskó János, Mályi Géza, Váradi Géza, Pap Zoltán, Szabó József.
Negyedik sor: Juhász Jenő, László Pál†, Gősi Ernő, Gárdonyi [Gábor] Gyula, Tóth László, Szabados Mária, Iván Teréz, Antal Zsuzsanna, Halupa Lajosné, Szabó László, Niedermüller Vilmos, Szabó József, Rajnai Ferenc, Vízvári Ferenc.
Ötödik sor: Dávid Sándor, Halupa Lajos, Farkas Sándor, Szeberényi Dávid, Bánszegi József, Kovács Imre.
Hatodik sor: Banadics István, Terman István, Magvas István, Bartucz Ferenc.

Fel

 

1958

Első sor: Révész Márta, Zsigmond Katalin, Kassai Imre, Illyés Benjamin, Veres Pál, Pallay Mária, Géczy Ilona.
Második sor: Ivanics József, Tóth Róza, Papp Mihály, Waliczky László, Waliczky Lászlóné, Illés Etelka, Csapó András, Bakos Zoltán, Szabó Béla, Szilágyi István.
Harmadik sor: Sándor József, Zádor Oszkár, Mészáros József, Tóth Ágoston, Lődör Ferenc, Pirkhoffer János, Papp Gyula, Dubecz Albert, Nagy István, Nagy József.
Negyedik sor: Nagy László, Balsay László, Hegyi András, Michalik Pál, Vető Endre, Füzesi István.
Ötödik sor: Bugyik Endre, Bakonyi István, Maczka János, Bátor Albert.

Fel

 

1959

Első sor: Nagy [József] Antal, Kababik Béla, Kovács Jenő, Weil József, Lakatos József, Takács László, Dávid Lajos, Frankó János.
Második sor: Varga László, Rodek Márton, Tengely Béla, Rácz József, Nyulász István, Horváth Mihály, Szántó Gábor.
Harmadik sor: Kiss Tibor, Feleki Árpád, Ruzsa Jolán, Skerlanitz Sára, Reményfy László, Göndöcs Imre.

Fel

 

1960

Első sor: Juhász Miklós, Béky Katalin, Tompos Imre, Szabó Gyula.
Második sor: Hajdu Gábor, Molnár József, Oroszlán József, Mendlik Géza, Joó Bálint, Füzi Ferenc, Tóth Ferenc, Németh János, Szommer József.
Harmadik sor: Horváth Ferenc, Varga József, Tihanyi Zoltán, Kilián Sándor, Horváth Samu, Solymosi József, Kőhalmy Tamás, Hajdu László.

Fel

 

1961

Első sor: Balsay Endre, Bánky József, Dobay Pál, Hohl Mária, Sinkó József, Varvasovszkyné Mihályi Erika, Söveges Lajos, Varga Ferenc, Paulay Zsolt.
Második sor: Balázs István, Láng Gyula, Kitzing Ferenc, Szabó László, Nyúl Tóth Pál, Jármay Éva, Ujvári Ferenc, Petz Lajos, Tar József, Sudár Lajos, Hegedüs Antal, Világhy Tamás.
Harmadik sor: Kozma Kurdi Lajos, Székely Lajos, Ferencz Gyula, Vajas Jenő, Kántor György, Sümegh Nándor, Vigh István, Regős Ferenc.
Negyedik sor: Takáts László, Borovits Ferenc, Zsilvölgyi László, André Béla, Czimber Béla, Rozsenich Tamás.

Fel

 

1964

Forrás: Halász Tibor / Móró Ferenc

Első sor: Németh András, Sükösd Zsolt, Várnagy András, Papp Ferencné, Markos István, Gyetvai Béla, Kismartoni Károly, Marsovszky István, Béres Sándor, Várhelyi József, Tutunzisz Tomasz, Nagy Lukács, Haraszti Sándor, Huszár Gyula.
Második sor: Máté Károly, Wágner Tibor, Szil István, Móró Ferenc, Orbán Rózsa, Horváth Miklós, Horváth Gyula, Fehér István A., Szoták Ferenc, Visy Géza, Albert Imre, Pete István, Hőbör Árpád.
Harmadik sor: Koszorú István, Bagó Bertalan, Juriss Éva, Farkas Béla, Bajner Imre, Randweg Erika, Bihari László, Schrődl László, Lenár György, Palotai József, Szabó Péter, Balsay Miklós.
Negyedik sor: Popovics Mihály, Szabó Győző, Fekete József, Petri Attila, Buliczka János, Halász Tibor, Horváth Ferenc, Berze Imre, Kovács József, Schneider István.  
Ötödik sor: Lovász László, Csucska István, Sóskúti György, Rakk Tamás, Szente László, Kovács Éva, Tóth László.

Fel

 

1968

Forrás: Jablonkay Zoltán / Kerekes István

Első sor: Bánó László, Gerencsér Csilla, Pettkó Sz. Aladár, Keoves György, Farkas Endre, Balsay Antal, Pócsi László, Balázs Alajos, Bóna József, Balsay Sándor, Varga Gellért, Vimola Mihály, Stein JUdit, Eőry Gyula.
Második sor: Jablonkay Zoltán, Jobbágy Béla, Herczeg Imre, Kosztka Miklós, Kerekes István, Horváth Elemér, Héjj Szabolcs, Kocsis Vilmos, Herczeg Miklós, Göbölös Antal, Halmai László, Szőke Attila, Wolf Emil, Kovács László.
Harmadik sor: Németh László, Lippay Ferenc, Papp Tivadar, Györke Jenő, Proksza Gyöngyi, Gyenes István, Czerny Károly, Pirity Csaba, Pénzes Mihály, Sásdi Ottó, Márk Mária, Veszeli István, Vizvári István.
Negyedik sor: Kiss Szabolcs, Kováts Zsuzsanna, Kapronczi József, Herman Éva, Hoppál Zoltán, Bondor Antal†, Právics József, Ádámfi Tamás, K. Szabó Imre, Bartha Pál, Oszlánczi Emőke, Szabó János.  
Ötödik sor: Tóth Aladár, Verbay József, Podrohányi Márta, Szandi Péter, Borsay Katalin, Rumpf János, Sipos Géza, Újhelyi László, Szirányi Ákos, Tárczy Csaba, Harsay Gyula, Rózsa Annamária, Pétervári Gábor.
Hatodik sor: Gerencsér Csaba.

Fel

 

1972

Forrás: Dr. Kocsó Mihály

Első sor: Sas József, Som László, Sztakovics István, Rusznák Gábor, Széles Zoltán, Szalay Piroska, Szirti István, Rigó Mihály, Horváth Ferenc, Kisteleki Péter, Karakó István, Vanáta Etelka, Királyvári Péter.
Második sor: Kollár János, Pusztai György, Tormási Erika, Borsiczky Iván, Farkas László, Tóth Gyula, Mohácsi András, Horváth Zsuzsanna, Bagaméri Gáspár, Péti Miklós, Lakatos László, Greguss László, Kocsó Mihály, Major Árpád.
Harmadik sor: Vörös Endre, Beni Kornél, Palaczky József, Gach György, Dudás István, Kósi Kálmán, Széll László, Benciscs Jánosné, Kárpáti Zoltán, Fidlóczky József, Bartal Aurél, Szigeti György, Szilágyi Attila.

Fel

 

1973

 

Forrás: Nádas József

Első sor: Vig Péter, Kozma Péter, Iványi Gábor.
Második sor: Pfeiffer Zoltán, Vadas Ferenc, Emad Kamel Koubaily, Szederjei Ágnes, Kelecsényi Péter.
Harmadik sor: Koloszár József, Marth Ferenc, Kárpáti László, Eszes Ferenc, Szabó Sándor, Varga Szabolcs, Padányi-Gulyás Gábor, Bonczó Kálmánné, Bonczó Kálmán, Mohamed Mansour, Marosi György, Nádas József, Csesznák Szabolcs.
Negyedik sor: Báló Gábor, Tanka István, Sonnevend Imre, Turóczy Ferenc, Gerencsér Attila, Hartmann István, Pétiné Bús Mária, Farkas Julianna, Kiss Gábor, Zsibók András, Afif Zakhour Ibrahim.
Ötödik sor: Varga Gábor, Bogdán József, Dudás László Péter, Paulik István, Héjj Botond, Miszlang Lajos, Süle Lajos, Horváth Géza, Polgár Imre, Varga György, Halasy Gyula.
Hatodik sor: Sasics Szvetozár, Szabó László, Barna Tamás, Scholtz Péter, Szabados Sándor, Namane Ali, Földényi Pál.
Hetedik sor: Bálint Gyula, Fekete Miklós, Sztancsik Béla.

Fel

 

1974

 

Forrás: Vándor Gábor

Első sor: Tóth István, Pápai Tamás, Tompa László, Nagy Sándor, Yala Hocine, Somogyvári Vilmos, Tokodi László, Pál Gyula, Rapatyi István, Krassay László, Bodor László.
Második sor: Kemény István, Molnár István, Géczy Béla, Fekete Andor, Hartdégen Mátyás, Vándor Gábor, Lancsák Lajos, Papp Zsuzsa, Déri Ferenc, Pintér Zoltán, Demissie Lisane Work, Szalai László, Stuna Branabás, Pálffy Sándor, Kauzli Dezső, Pálffy Károly, Gólya János, Madas Katalin, Tátrai Tibor, Szabó Annamária.
Harmadik sor: Faludi József, Almási János, Gyuga Ottó, Szörényi László, Voloscsuk Antal, Fehér Valéria, Tomori László, Csikos Imre, Kökény István, Árvai István, Balogh József, Kiss József, Bogyay László, Sipos Péter, Gruber István, Horváth Lajos, Jereb Katalin, Bergmann Imre, Lukács Ferenc, Papp Miklós, Gabnai Gábor.

Fel

 

1975

Forrás: Pluzsik Tamás

Első sor: Csincsa Tibor, Gál Sándor, Vargacz Zoltán, Kara Miklós, Szerémy Péter, Mihály Sándor, Gémesi József, Égető Gábor, Erent Gábor, Kaknics Lajos, Dobos Antal, Piroska Béla, Ternóczy Endre, Kálmán József.
Második sor: Gyurák József, Szentiványi Imre, Kupás Deák Zoltán, Lipták András, Németh Éva, Szücs István, Pluzsik Tamás, Varga István, Wéber László, Gergácz Gyula, Szabó Vilmos, Maczucza József, Varga László, Borosán István.
Harmadik sor: Martos Géza, Iváncsics Lajos, Istvánffy László, Csiby Mária Edit, Kronekker József, Bundity Gábor, Mészáros Géza, Németh Mária, Szabó László, Dévai Péter, Dobó István, Traser György, Tóth László, Ketema Ayalev.
Negyedik sor: Török József, Feiszt Ottó, Kékesi Károly, Domokos József, Szüreti József, Ahmed Ibrahim, Fónagy István, Somos Péter, Nagy Károly, Kalácska Éva, Bálint József, Körmöczi László, Birck László, Varga Endre.

Fel

 

1976

Forrás: Somogyi Imre / Tarjáni Antal

Első sor: Tarjáni Antal, Czeczeli László, Kercselics József, Kucsara Mihály, Mészáros Gyula, Török András, Perl József, Szabó Veronika, Kolozsvári Ákos, Vass Sándor, Szeremley Szabolcs, Cserép János, Siffer Sándor, Kiss Anna, Fittler Ottó.
Második sor: Awad Abdel Raheim M., Tasnády Péter, Szendrődi László, Dobrányi Tamás, Szabó Péter, Hegyi Attila, Juhász Tibor, Ormosi Mária, Ormos Balázs, Speer Norbert, Nagy Dénes, Szabó Ander Mihály.
Harmadik sor: Vadász László Zoltán, Kárpáti Lászlóné (Ugron Anikó), Simon Péter, Nagy Zoltán, Inokay Balázs, Somogyi Imre, Kiss László, Horváth Ferenc, Göde Hubert.
Negyedik sor: Tisza Ottó, Szemerey Tamásné (Szontágh Rita), Jávorházy András, Lévai Ferenc, Forgács László, Nagy László.

Fel

 

1977

Első sor: Illyés László, Major Zsolt, Farkas Attila, Kiss Tibor, Inhaizer Árpád, Szőnyi János, Hopp Tamás, Balaskó Péter, Tihanyi Gyula, Folcz Tóbiás, Rajczi Balázs.
Második sor: Rédei Károly, Andrásevics Zoltán, Donkó Károly, Horváth István, Spiegl János, Faragó Sándor, Keresztes György, Horváth Imre, Szalczer Antal, Fekete György.
Harmadik sor: Schmdit Zoltán,Kubinyi Balázs, Szalay Gábor, Hegyi István, Rónai Ferenc, Zrinyi Imre, Galambos Éva, Jurecska Endre, Kornis Irisz, Petkovics Tamás.
Negyedik sor: Mohamed El Kheir Mahmoud, Földes Csaba, Borsodi Jóózsef, Végvári Jenő, Ujsághy Gyula, Farkas László, Káldy József, Horváth József, Bach István, Kovács András, Udvardi János.

Fel

 

1978

Erdőmérnök tabló 1978

Forrás: Horváth Mihály

Első sor: Fazekas Bence, Hamisy Im Chilembu.
Második sor: Vigvári József, Führer Ernő, Bukri Julianna.
Harmadik sor: Murobi Deogratias, Kondorné Szenkovits Marianna, Császár György, Barkóczy István, Felix Lm Mallya, Máté Zoltán, Kőhalmi Tamás, Aloyse Tango, Timár György, Hopp Eszter, Elias T. Mangondi.
Negyedik sor: Kliegl Béla, Miklós Gábor, Marth József, Román József, Soós András, Mwageni Herman, Pesti Gyula, Kosztka László, Seregélyes György, Fekete Csaba, Firbás Nándor.
Ötödik sor: Martos Sarolt, Abbenson R. Koka, Pintér Gyula, Tunyogi József, Novák László, Gyarmati László, Richard R. Masao, Solymos Anna Mária, Mészáros Károly, Henter Pál, Széles Pál.
Hatodik sor: Tatár Tamás, Schnörch Péter, Vaspöri Ferenc, Bircher Gyula, Cornelius Chokola, Vörös György, Farkas János, Szántó András, Gősi István, Gordán Gábor, Czárt Ferenc.
Hetedik sor: Pájer József, Thimothy E. Macha, Szamosfalvy Károly, Kaczkó László, Gergely János, Mashughuli Minja, Nagyné Tima Katalin, Nagy József, Bágyi János, Kanizsay Gábor, Gabriel Vahaye.

Fel

 

1979

Első sor: Podhorszky István, Kása Erika, Németh Gábor, Karnis Gábor.
Második sor: Halápi Nándor, Kocsis Tamás, Horváth Miklós, Csiba Béla, Peltzer Géza, Tompa Miklós.
Harmadik sor: Keszi László, Kemény Zsuzsa, Schumacher István, Hajnal Imre, Deák Sándor, Ubrankovics Pál, Sántha Mihály, Gaálné Botár Andrea, Kazinczy Péter, Fekete János.
Negyedik sor: Rottenhoffer Attila, Vig István, Sere Ferenc, Gyura Károly, Gulyás Imre, Farkas Andor, Kalácska Ildikó, Jung László, Papp Béla, Csenki Gábor.
Ötödik sor: Pillér Tibor, Galgóczi Gyula, Gebhardt János, Schröck Jenő, Kéri László, Lukács Sándor, Kotány György, Szakács István.
Hatodik sor: Martoss Tibor, Göller Lóránt, Bartucz Péter.

Fel

 

1981

Forrás: Dr. Bartha Dénes

Első sor: Bartha Dénes, Kovács Miklós, Pogrányi Kálmán, Csillag Vince, Koczka Zoltán, Duska József, Edőcs Győző, Makouf Abdelhak, Bese László, Szendi József
Második sor: Szabó Sándor, Gazsó György, Rapatyi Rezső, Filo Frigyes, Schweighardt Ottó, Németh Sándor, Tóth Péter, Margittai Endre, Ambrus András, Kolozs László, Kelemen Sándor
Harmadik sor: Főglein László, Abdul Rahim, Jandala Attila, Niedling Gyula, Sajgó Ferenc, Bejczy Kálmán, Baracskay Lajos, Vargovics József, Primusz József, Primuszné Sziklai Tünde, Kocsisné Dobos Ildikó
Negyedik sor: Hirman Antal, Simonyi Béla, Borsos Zoltán, Kiss Béla, Pintér ottó, Kiss József, Szabó István, Mikulási Béla, Markovics Tibor, Asztalos István, Pál Andor
Ötödik sor: Németh Zoltán, Oroszi Sándor, Nagy László, Pányi László, Huszár László, Kopányi Imre, Farkas Péter, Zátonyi Imre, Pásztó Mihály

Fel

 

1983

Forrás: Dr. Facskó Ferenc

Első sor: Dávid József, Nemcsák László, Galambos István, Illés Péter, Rencsi Gábor, Raszler József, Dézsi Károly, Kenesei István, Gál Péter, Kurdi Árpád.
Második sor: Gál Ferenc, Maár Gyula, Náhlik András, Dublecz András, Dudás Pál, Szabó József, Ágh Márta, Csertei Lajos, Angel Adelmo Jumbo, Andrési Pál, Szalai Imre, Tóth Gábor,
Harmadik sor: Vezsenyi Imre, Kiss Balázs, Facskó Ferenc, Szepesi András, Kovács Róbert, Bak Julianna, Galántai Gábor, Beke Mária, Pásztor Gyula, Páll Tamás, Csiha Imre, Surman Mihály.
Negyedik sor: Nagy Miklós, Váradi Zoltán, Kováts Zsuzsanna, Somogyi Zoltán, Parczen Balázs, Török László, Méry Ildikó, Csuha István, Izsépi Attila, Kalcsú Zoltán.

Fel

 

1984

Első sor: Kocsis László, Rössler István, Sártory Endre, Nagy Tibor, Mikófalvi Lajos, Tihanyi Ervin, Bobkó János, Sódor Márton, Tóth
Második sor: Tímár József, Orbán Lajos, Barton Zsolt, Bakó Csaba, Tölgyesi Albert, Gadó György, Nagy István, Szobota Csaba
Harmadik sor: Csapó József, Boros István, Bernáth Miklós, Varga Zsolt.
Negyedik sor: Diósi Gyula, Nagy Attila László, Vargyas Mária, Balogh László, Baloghné Váradi Éva, Kovács Ferenc, Kovácsné Gergácz Judit, Kutas Lajos, Havas Mária, Kovács József, Szekeres Endre.
Ötödik sor: Szekán György Balogh Csaba, Györke Gábor, Szabó Gábor, Ódor József, Juhász Pál, Varga János, Papp Gyula, Burián Endre, Winternitz Gábor, Horváth Iván, Horváth László, Váncsa Gábor, Keszléri József.

Fel

 

1985

Első sor: Simon Erzsébet, Zoltán János, Vasas Ernő, Takács Zoltán, Reményfy Rita, Csóka György, Rosta Gyula, Peer László, Dávid Lajos, Bukor László, Meggyesfalvi István.
Második sor: Terbe Dezső, Manninger Miklós, Zábrádi József, Posta János, Máté Béla, Sáfrány László, Szemerédy Miklós, Bugán József, Kelemen Csaba, Czibók Péter, Mihálffy Imre.
Harmadik sor: Dinka Vince, Rákóczi Péter, Nusser György, Csendes József, Lénárt László, Takács László, Nagy József, Fehér István, Szabados Ildikó.
Negyedik sor: Tiliczky Mária, Gabnai Ernő, Varga Lajos, Szuhánszky János†.

Fel

 

1987

Erdőmérnök tabló 1987

Forrás: Horváth Mihály

Első sor: Horgosi Zsolt, Lieszkovszky Géza, Nikházy György, Babics István, Németh Károly, Puskás Zoltán, Vörös Attila, Bohács Zoltán, Hegyi Higin, Lévárdi György, Horváth Károly.
Második sor: Bordács Sándor, Menoni Imre, Szedlák Tamás, Horicsányi Attila, Kiss József, Grédics Szilárd, Tirják László, Szép Tibor.
Harmadik sor: Szedlák Tibor, Katona Gábor, Kollerné Bitó Irén, Pintér Zoltán, Hallgató Ferenc, Sebők Miklós, Tóth Gábor, Kissné Szabó Gabriella, Kováts László, Szendrői Gábor.
Negyedik sor: Pataki Ferenc, D. Nagy Tamás, Gúth Zsolt, Kovács Olivér, Csapó György, Baráth Mónika, Waliczky Zoltán, Farkas Gábor, Szűcs Zoltán, Leitold László, Bidló András.
Ötödik sor: Roth Matthaea, Buzsáki Gábor, Rácz Albert, Rácz Albertné.

Fel

 

1991

Forrás: Zsidy Ákos

Első sor: Berze György, Csiky Zsolt, Pellinger Attila, Jánoska Ferenc, Sándor Dezső, Károlyi Noémi, Frank Norbert, Magyar Ferenc.
Második sor: Puskás Mihály, Balla Tibor, Lapos Tamás, Kondor Katalin, Géringer Péter, Jenei József, Gábor Edit, Horváth Tamás, Havasi Tibor, Aros Gábor.
Harmadik sor: Galavits László, Zsidy Ákos, Balogh Lajos, Alishum Ahmed Mohamed, Bognár Csaba, Frank Tamás, Schmidt Tamás, Péchy László, Peinstingl Éva, Kelemen Géza.
Negyedik sor: Tóth Zoltán, Márványi Csaba, Balsay Zsolt, Mátyás Gábor, Füredi László, Varga Pál, Szalainé Csomós Krisztina, Czirok István, Farkas Csaba, Korn Ignác.
Ötödik sor: Malgay Viktor, Lázár Tamás, Bunyevácz Róbert, Szabó Lajos, Fatér Miklós, Csepeli Sándor, Rádler Ernő, Fagyas Zoltán, Markó Béla, Fersch Attila.
Hatodik sor: Pálfalvi Zsolt, Bodolai István, Bartucz Ferenc, Kulcsár Zsolt, Bíró Imre, Horváth J. Attila, Gyenes Károly, Túri Zoltán, Szauer Mátyás, Dudás Béla.

Fel

 

1994

Első sor: Hulják Péter, Franciska E. Efua, Kézdy Pál, Szmorad Ferenc, Haas Béla, Oláh Attila.
Második sor: Kardos Gyöngyi, Dobai Péter, Szabó Miklós, Nyull Balázs, Gácsi Zsolt, Tímár Gábor, Selyem József, Besze Péter, Kardos Károly.
Harmadik sor: Takács Tibor, Szabo Tibor J., Grósz Róbert, Holik Attila, Borovics Attila, Exner Tamás, Radics Róbert, Csomós János, Varga József.
Negyedik sor: Szabó László, Deák János, Kaprinyák Tibor, Molnár László, Tóth Árpád, Horváth János, Kovács Árpád, Nemes Kálmán, Temesvári Andor.
Ötödik sor: Nagy Tamás, Szpisják János, Eöry Gyula, Czider Kornél, Labancz Péter, Török Olga, Farkas Szilárd, Rekettyán Balázs, Tóth Sándor F.

Fel

 

2001

Első sor: Hiller Szilárd, Fehér Imre, Borka Viktor, Trecker Klára, Bárány Gábor, Kalincsák Péter, Lajtos János, Benke Attila.
Második sor: Vajda Zoltán, Sivák Krisztián, Raisz Árpád, Ősz Gusztáv, Turai Zsolt, Berger Péter, Pósán Ferenc, Szegedi László, Pap László, Vasafi László.
Harmadik sor: Zsirai Péter. Csányi Anita, Lábas Péter, Németh Imre, Dimák Gábor, Perjési Tamás, Lócsi Gyula, Varga Emese, Kovács Richárd, Bálint András.
Negyedik sor: Hartmann Ádám, Török Imre, Nagy László, Majos Mátyás, Veszeli János, Kiss Zsolt, Bíró János, Matáncsi János.
Ötödik sor: Simon Sándor, Asztalos István, Mohácsi Attila, Pálikás Ákos, Vámos Krisztina, Dani Boldizsár, Balázs András, Ráthonyi Zsuzsanna.

Fel

 

2007

Forrás: Inhaizer Hubert Nimród

Első sor: Nádasdi Petra, Svéda Gergely Róbert, Nahóczki László, Berényi Andrea.
Második sor: Hoffmann Pál Sándor, Gulyás János, Ther András, Könnyű Nóra, Ormos Eszter, Édes Márton, Gergál Sándor.
Harmadik sor: Németh János, Inhaizer Hubert Nimród, Hipság István, Borsó Gábor, Vereczkey Márton, Horváth Gábor, Cságoly Imre.
Negyedik sor: Kenesei Zsolt, Hájzlinger István, Csősz József, Sándor Zsolt, Herk Tamás, Kladiva Tamás, Szórádi Zalán.

Fel

 

2009

Első sor: Kisfaludi Balázs, Kaczvinszki Tamás, Házi Ferenc, Kovács Ferenc, Bán Imre András, Kollár Tamás, Kaszala Judit, Szenthe Gábor András.
Második sor: Bors László, Ferencz Fanni Luca, Horváth Zsuzsanna, Holl Katalin, Horváth Zsolt, Suhaj István, Badari Tibor Géza, Kleizer Andrea, Pintér Kálmán.
Harmadik sor: Kovács Antónia, Laki Balázs, Nagy Péter, Miczán Ferenc, Farkas Rolf, Csóbor Ákos, Kirchkeszner Tímea, Pacsai Endre, Kecskeméti Zoltán.
Negyedik sor: Rakovics Andrea, Pécsi Sándor, Kurucz Gábor, Orbán Tibor, Molnár Nikolett, Szabó Márton József, Farkas László, Fülöp Tímea, Szalay István.
Ötödik sor: Szemán Ferenc, Mód Orsolya, Kovács Róbert, Baráth Márk, Csáki István, Csanády Veronika, Vigh Ilona, Mészáros Gergely.

Fel

 

2012

Erdőmérnöki szak MSc

Első sor: Czili Kármen, György Boglárka, Rosta Katalin, Schmidt Péter, Esztó Kingam Osgyáni Anett, Mészáros Diána.
Második sor: Oláh Gergely, Oláh Péter, Németh Ádám, Rohonczi Adorján, Nagy Kristóf Álmos, Szalay Bence Árpád, Heffenträger Gábor

Fel

 

2016

Első sor: Fenyősy Antal, Merő Nándor, Beniczki János, Bende Attila, Bene Zsolt, Németh Gergely, Ványi Attila.
Második sor: Horváth Zoltán, Kovács Dániel, Matyók Dávid, Prépost Ádám Zsolt, Gaál Krisztina, Kontor Csilla Judit, Kiczkó Orsolya, Szente Eszter, Asztalos Balázs, Kaczur Roland, Vöröskői András, Magassy Erik.
Harmadik sor: Varga András, Eszlinger Tamás, Bárdos Zsolt, Szávai Zoltán, Németh András, Gaál Ádám, Szabó Dániel, Virág Máté, Szolnoki Gergely, Németh Márk, Szabó Márton, Baumgartner Péter, Kósik Dániel, Samu Achilles, Lattenstein Tamás.
Negyedik sor: Kulcsár György, Rácz András, Molnár Péter, Nárai István, Németh Szabolcs, Kollár Sára, Kovács Árpád, Kriskó Bence, Simon László, Pásti Attila. 
Ötödik sor: Vódli Dávid, Skorka Patrik, Lükő Dániel, Zamozny Gábor.

Fel

 

2018

Az Erdőmérnöki Kar 2018-ban valétáló hallgatói
Forrás: Grédics László

Természetvédelmi mérnök: Bodor Ádám, Drahanovszki Gábor, Inzsöl Ákos, Kincses László, Madarász Enikő, Medgyes Ádám József, Nagypál Tamara.
Erdőmérnök: Anczkov Szlávko, Babics István, Balázs Balázs Gábor, Grédics László, Balogh Kristóf, Bátai József, Csuma Kata Viola.
Deák István, Fellner Zoltán, Frankó Patrícia, Gombási Mónika, Gőbölös Katalin, Hegede István, Horváth Gábor.
Horváth Gergely, Hosszu Anita, Jóna Richárd László, Kondor Nikolett, Koprivanacz Viktor, Kovács Klaudia, Kovács Márk.
Lakatos Bence, Meinciznger Gergő, Nemes Attila, Pintér Tamás, Seres Petra, Simon Márton, Sudár Ferenc János.
Szász Bernát Atanáz, Tima Gábor, Tóth Márton, Tóth Norbert, Tóth Zoltán, Török Tímea, Vértes Ádám, Virág Diána, Vörös-Torma Szilvia.
Vadgazda mérnök: Békési Evelin, Bognár Ákos, Fischer Ferenc, Gocsik Tamás, Heim Márton, Kohl József, Németh Bence, Právics Máté, Rakonczai Péter†.

Fel