Emlékezés Németh Kálmánra

Tragikus baleset után, életének 84. évében elhunyt Németh Kálmán, aranyokleveles földmérőmérnök és bányamérnök, aki az 1956-os emlékév kapcsán sok segítséget nyújtott levéltárunknak

Tragikus baleset után, életének 84. évében elhunyt Németh Kálmán, aranyokleveles földmérőmérnök és bányamérnök, aki az 1956-os emlékév kapcsán sok segítséget nyújtott levéltárunknak a földmérőmérnök hallgatókra és a MEFESZ-re vonatkozó adatok pontosításában, az egykori diáktársak elérhetőségeinek felkutatásában. Kitartó utánajárásának köszönhetjük, hogy teljes a Sopronban végzett földmérőmérnökök tablóinak gyűjteménye levéltárunkban.

Temetése 2017. június 15-én 13 órakor lesz a Szent Mihály temetőben. Emlékét megőrizzük.
 
Az alábbiakban közzétesszük Dr. Illyés Benjamin megemlékezését egykori diáktársára:
Németh Kálmán az 1956-ban harmadéves, geodéta évfolyam tagjaként, valétaelnökükkel, Mendly Lajossal együtt, baráti társaságuk egyik meghatározó egyénisége volt. Példaszerűen összetartó közösségük határokon átnyúló összefogásának eredményeként évfolyam történetükről szóló könyv kézirata is elkészült.
1959-71 között a Gyöngyösoroszi Ércbányáknál üzemvezető helyettesként kezdte pályáját. Munka mellett a Miskolci Egyetemen bányaművelő diplomát szerzett. 1971-től nyugdíjazásáig, szakmai tevékenysége nagyobb részében a Soproni Vízmű főmérnökeként tevékenykedett. Az üzem egyik, jelentős modernizálási szakasza fűződik nevéhez. Munkaköréhez a Budapesti Műszaki Egyetemen 1975-ben megszerezte a szakmérnöki diplomát is. A Magyar Hidrológiai Társaság helyi szervezete vezetőségének a megalapítástól (1971) aktív tagja volt. A gazdag múltú soproni Széchenyi Gimnázium Öregdiák Társaság elnökeként pedig találkozók szervezésével ápolta az emberi kapcsolatokat, rendezvényekkel tette ismertté elődeinek, társainak sikeres életútját.
1956-ban a MEFESZ vezetőségének tagjaként meghatározó szerepe volt Sopron közellátásának megszervezésében. Soproni diákéletünk, a Soproni Műszaki Egyetem emlékének korrekt megörökítéséhez nyilatkozataival, szabványtól eltérő, tartalmas megemlékezéseivel járult hozzá. A 2016-os egyetemi jubileumi ünnepségek soproni szervező bizottságának tagjaként törekedett a bányász és földmérő karok egykori hallgatóinak minél teljesebb felkutatására, tisztázatlan történelmi események reálisabb megítélésére. Az Egyetemi Levéltárral ennek szolgálatában végzetes balesetéig nagyon szoros, korrekt kapcsolatban állt.
Soproni közéleti tevékenységével sokat tett azért, hogy a városban is széles körben ismertté váltak egyetemünkhöz fűződő történelmi események. Nagyszerű előadásokkal járult hozzá ahhoz, hogy a város és környéke lakossága, az egyetemi és középiskolás közösségei 1956 országos és helyi jelentőségét minél reálisabban megismerhessék. Kiváló szakember, a történelmi karok közös múltjának és selmeci hagyományainknak egyik ismert képviselője örökre távozott közülünk.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
 
Dr. Illyés Benjamin
ny. erdőmérnök, közgazdász
56-ban negyedéves erdőmérnök hallgató