Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek váltak online elérhetővé

NKA pályázati támogatással 12 egyetem vezetőtestületi jegyzőkönyveinek digitalizált változata készült el, mely kereshető formában felkerült a Hungaricana magyar közgyűjteményi portálra, ahol minden érdeklődő számára elérhető.

 

A jegyzőkönyvek a Hungaricana portálon belül a „Levéltári iratok”, "Egyetemi jegyzőkönyvek”, „Soproni egyetemi jegyzőkönyvek" címszó alatt találhatóak meg.

2013-ban együttműködési program született Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) tagintézményei között, a felsőoktatási intézmények „Vezető testületi ülései jegyzőkönyveinek” digitalizálásáról, az 1945/46-1962/63. tanévek közti időszakban.

 

A tanácsülési jegyzőkönyvek az egyetemtörténet legfontosabb forrásai közé tartoznak. Az ún. vezetőtestületi üléseken, tanácsüléseken tárgyalták az Egyetem életében jelentős, döntést igénylő kérdéseket. A jegyzőkönyvekből folyamatosan nyomon követhetők a szervezeti és tantervi változások, szakindítások, személyi változások (kinevezések, előléptetések), kitüntetések (hallgatói, címzetes oktatói, tiszteletdiplomák) stb. A korai tanácsüléseken még egyes hallgatók tanulmányi kedvezményeit vagy fegyelmi ügyeit is tárgyalták. A jegyzőkönyvek kiváló forrásul szolgálnak az Egyetem, valamint az erdészeti és faipari felsőoktatás története iránt érdeklődő kutatók számára.

 

Levéltárunkban 1873-tól folyamatosan megtalálhatók a tanácsülési jegyzőkönyvek, 1949-ig másolatban (az eredeti példányok a Miskolci Egyetemi Levéltárba kerültek).

 

A digitalizált gyűjteményből Egyetemünk történetéhez kapcsolódó jegyzőkönyvek az 1944-1968 közötti időszakban:

  • József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Erdőmérnöki Osztály ülései, 1944-1949
  • Műszaki Egyetem Erdő- és Földmérőmérnöki Kar - tanácsülések, 1949-1950
  • Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar - tanácsülések, 1951-1952
  • Erdőmérnöki Főiskola - tanácsülések, 1952-1962
  • Erdészeti és Faipari Egyetem - tanácsülések, 1962-1968
  • Tanszéki értekezletek, 1960-1961
  • A József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, később Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei, 1944-1991 (egyetemünket közvetlenül érintő időszak: 1944-1950)
  • Az Agrártudományi Egyetem jegyzőkönyvei, 1945-1963 (egyetemünket közvetlenül érintő időszak: 1950-1952)

 

A soproni jegyzőkönyvek tételes napirendi pont-jegyzéke hamarosan elkészül, segítségével még könnyebben kutathatóvá válik a digitalizált anyag.