Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók

Valétálás éve szerint
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
nemk nemk 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 nemk 1946 1947 1948 1949

1874

Forrás: Schuster Mór

Fel

1879

Forrás: Erdészeti Múzeum, SUBA, Schuster Mór

Fel

1881

Erdészeti Múzeum, SUBA

Fel

1884

Fel

1885

Fel

1889

Fel

1890

Forrás: Dr. Juhász Miklósné Béky Katalin

Fel

1895

Fel

1896

Fel

1897

Fel

1898

Fel

1901

Fel

1902

Fel

1904

Erdészeti Múzeum, SUBA

Fel

1905

Forrás: Horváth János, honszentantali Koháry-kastély

Első sor: Budiszavlevits Tódor, Péchy Gábor, Fridrich Árpád, Jándi Arthur, Papp Sándor, Dezső János, Bernárd József, Konrád Kálmán, Krepelka Ferencz, Harencsár János, Titt János, Milosevits Simon, Fényes György.
Második sor: Szathmáry Lajos, Fazék Gyula, Búzás János, Jonásch Kornél, Kakody Dániel, Csolakovits Gábor, Bartók Ernő, Breyer József, Salár József, Molnár Ferencz, Korompay Lajos, Holzmann Árpád.
Harmadik sor: ifj, Szrogh István, Bogisich Gyula, Vojtás Árpád, Véssey Ferenc, Héjj János, dr. Mihalovits János, dr. Michnay Árpád, Velics Rezső, Lipovits János, Glück Zoltán, Mäntele Ármin.
Negyedik sor: Nagy Imre, Fromm János, Kriska Sámuel, Hochholtzer Ernő, Uttzás Virgil, Grünhut Gyula, Lippoczy Béla, Schlick Leo, Náray Lajos, Timók Tiberius, Pelachy Gyula.
Ötödik sor: Pantó Dezső, Fröhlich György, Mattherny Róbert, Szokol Valér, Papp Gusztáv, Mándi György, Zavitsa József, Litschauer Lajos, ifj. Holzmann Gusztáv.

Fel

1911

Első sor: Partos Gyula, Kovács István, Brozsek Pál, Erdődy József, Fóriss József, Vajda Gyula, Till Dénes, Pászhory Ödön, Schmotzer Gyula, Sallak János, Csutak Álmos, Botos Géza, Mattyasovszky Emil, Kovács Tivadar, Lángos Lajos, Földes Tibor.
Második sor: Vági István, Kaluzsa József, Borka László, Vágner József, Kovácsik Dezső, Sándor Béla, Rochlitz Béla, Véssey Antal, Mayer László, Toponárszky Pál, Hofmann István, Litassi István, Kerényi István, Orbán József, Tokaji Géza.
Harmadik sor: Nemes Károly, Balázs József, Zsák Győző, Kilczer Mihály, Becker Albert, Kurián Géza, Hoznek Gyula, Kreutzer Lajos, Faludi Béla, Mega Samu, Villányi Miklós, Dobrozemszky Mátyás, Blunár Ferenc, Kriszten Ottó, Kiss László.
Negyedik sor: Ürmössy László, Szlabey Rezső, Benedek Dénes, Hermann Viktor, Becht Rezső, Reich Henrik, Csurilla Béla, Koós Béla, Sessler János, Häuszler Zsigmond, Karas Dezső, Schultz Károly, Beldegrün József, Cseszér István, Kocsis Zoltán.
Ötödik sor: Nagy Lajos, Rohoska Soma, Grillusz Arthur, Bocsor Dezső, nk. Horváth Sándor, Schmidt Dezső, Petrzilka Károly, m. Horváth Sándor, Vilde Kálmán, Zsuffa Béla, Dávid Iván, Fleischer Kálmán, Zseleznyák Leo, Liha Valér, Pokorny Károly, Zsurilla Pál.

Fel

1912

Forrás: Erdészeti Múzeum, SUBA

Első sor: Tóber Samu, Lopusny János, Nagy Jenő, Wingert Jánor, Schorscher János, Horváth Walter, Teutsch Oszkár, Witting Ottó, Hofstädter Róbert, Walch Károly, Jahn Rezső, Szokol András, Mihalovics Sándor, Schenkengel László, Forster Imre, Apáti László.
Második sor: Patsch Ferenc, Niertit Béla, ifj. Regula Ede, Dr. Pehm Kálmán, Suha Bertalan, Nagy Zoltán, Jánossy József, Deniflée Sándor, Pletzner Frigyes, Jákóy Endre, Ferjentsik Sándor, Pauks Pál, Rozlosnik András, Gebe Lajos, Hritz Kálmán, Fulajtár Gábor.
Harmadik sor: Biró Jenő, Pintér Sándor, Lázár istván, Dr. Herczegh József, Harmos Árpád, Szommer János, Schalát Géza, Schmidt György, Tarnay Miklós, Takács Mihály, Bartha Béla, Bencsik Mátyás, Csáky Dezső, Kovács Lajos, Haits Géza.
Negyedik sor: Henter János, Kiss Zoltán, Bendik J. Gyula, Daday Gábor, Schnaider László, Bodor Sándor, Győrössy Endre, Dippold Antal, Roth Kálmán, Toth Ede, Halász András, Gellert Jenő, Illyés Károly, Stasney Albert, Grosz Victor, Remenyik Ernő.
Ötödik sor: Ozsváth Lajos, Kreffly Mátyás, Hajdu János, Herczegh István, Richter György, Bauer Sándor, Bruder Gyula, Bogyay Gyula, Fehér Dániel, Deák Gerő, Kerényi Zoltán, Bartha Dezső, Ficzere István, Angyal Miksa, Kajaba Gyula, Papházy Béla.
Hatodik sor: Kraft János, Kiss János, Chapeau Lajos, Kuchár Béla, Bresznyik Károly, Maruska József, Holtz János, Csizmazia László, Nagy Kálmán, Schauer Gyula, Nadhera Sándor, Horváth Sándor, Szporni Károly, Matyasovszky László, Kónyi József, Giller Zoltán.

Fel

1913

Forrás: Lutonszky Zoltán

Első sor: Lutonszky Ernő, Lax Zoltán, Trusza Sándor, Vercsényi István, Schlachta László, Herédy Kálmán, Piathoffer Károly, Zsák Lajos, Stekovič Sebő, Kalmár István, Csiskó Pál, Dr, Erpf Ede, Dr. Scheffer Ödön, Ajtay Sándor, Thomae Ernő, Sperling Oszkár.
Második sor: Schiller János, Szabó István, Sándor István, Zsilinszky Győző, Bedross Endre, Borvanovszky György, Tetmajer Alfred, Pattantyús A. Imre, Hoznek János, Kaffner Aladár, Mayer Rezső, Schöberl Jenő, Kollin Fülöp, Huszti Mihály, Bergfest Árpád, Kiss Elek.
Harmadik sor: Bella János, Nagy László, Antalóczy János, Ilosvay Lajos, Raschka Gyula, Zilahy Károly, Zsemlye Imre, Forgarassi Béla, Szeibert István, Dobravszky János, Oláh Gyula, Laczkó Béla, Toperczer Dezső, Urbányi Dezső, Vályi Ferenc, Sallay Sándor.
Negyedik sor: Máthis Gyula, Szabó Mátyás, Budzinszky Ottó, Bachraty József, Fejfarek József, Varga Károly, Máté Dezső, Herczeg János, Farkas József, Czibur Gyula, Kovács József, Gyuriss Emil, Nemes Imre, Orbán Ferenc, Banasz József, Ajtay Viktor.
Ötödik sor: Urbantsch Jenő, Formann József, Vona István, Eitel Albert, Zsombory Ignác, Hugyecz József, Siegmund Konrád, Maurer János, Erdős Jenő, Petrik Ottó, Adorján Henrik, Mazalán Pál, Szadlis Sándor, Sára Jenő, Csillag József, Filtz Sámuel.
Hatodik sor: Pohl Ferenc, Schich István, Dr. Mészáros Dezső, Waldner Zoltán, Herman László, Zachár Dénes, Valentényi Sándor, Rasztóczky Béla, Friedrich Ádám, Pletrich Elemér, Báling Ferenc, Kollwentz Géza, Hiller Nándor, Maczko Lajos, Dimák Ödön, Rakssányi Győző, Bukovcsán Béla.
Hetedik sor: Bitay András, Babos Károly, Botos Sándor, Kovács Jenő, Brozsek Károly, Csizek Lajos, Ávrám György, Székely Géza, Sébor János, Gyurics István, Bogár Pál, Gregurinčič Ferenc, Pallát József, Kerner Ede, Hajdú Béla, Laukota Antal.

Fel

1914

Első sor: Császár Pál, m. Komán Béla, Krobáts József, Kirchknopf Ernő, Imreh Dezső, Giller Albert, Dr. Sükösd Béla, Király Endre, Roboz Oszkár, Németh Ferenc, Kiss Lajos Kálmár Gyula,Scherg Károly.
Második sor: k. Benedek Tibor, Nedelkovics Zsarkó, Böröndy Lajos, Nagy József, Páter Ernő, Kachelmann Ottó, Opavszky János, Lukács Ottó, Gerő János, Keszthelyi Gyula, Nagy Elemér, Szoboszlay Kornél, Magyary György, Trszánszky Dezső, László Aladár.
Harmadik sor: Gagyi Pálffy Gyula, Kompolthy Ödön, Olesch Ottmár, Olesch János, Bucsinszky Sándor, Figna Ede, Linder Dezső, Faller Gusztáv, Könczöl Miklós, Hibbján Gusztáv, Pokorny Kálmán, Fehér Sándor, Stubna Viktor, Szeifart Jakab, Kirschner József, Dr. Weintraub László, Földes Lipót.
Negyedik sor: Dénes Jenő, Brestyenszky Kálmán, Buchalla Jenő, Riegler Béla, Pólyik Árpád, Szekeres Sándor, Kammerschmidt Ernő, Osztroluczky Tibor, Magyar János, Lux Jenő, Farnos János, Györke Ernő, Kelemen Jenő, Péterffy András, Irsay Mihály, Bartha Lajos, Nagy Ferenc.
Ötödik sor: Budroff Jenő, Dudácsek Sándor, Urbántsek Ignácz, Kleinecke Walter, Grumm Ödön, Soós Károly, Tárczy Pál, Molnár János, Szkladányi János, Szabó Gábor, Bozsik Ferenc, Csenák Miklós, Lukaszy Lajos, Kohn Ottó, Fábry Ferenc, Gálocsy Zsigmond, Sunyi Imre.
Hatodik sor: Gimes István, Tamás János, Stieber Lajos, Vallach Gyula, Zimits Ferenc, Tellmann Emil, Begyáts Gábor, Ormay Béla, Czeizel Ignác, Szántó István, Szigyártó Zoltán, Wagner István, Tomcsányi József, Kaider Henrik, Petrikovich Gyula, Lipták Viktór.
Hetedik sor: Barabás Sándor, Weyda János, Horváth Rezső, Szabó János, Gondos Jenő, Berényi Péter, Olasz János, Wetschl Rezső, Bérczy Aladár, Czebeczaer József, Oravecz Andor, Klóska Sámuel, Illyés Endres, Szegedy Oszkár, Szontagh Ferenc, Balogh Gyula.

Fel

1916

Első sor: Bortnyák Béla, Székely István, Horváth Arvéd, Jónásch Ödön, Schmid László, Szekeres Sándor, Lászlóffy Ernő.
Második sor: Szpiska Mihály, Bálint Andor, Könczey Árpád, Gajotto Andor, Szaucsek Károly, Chalupeczky Ödön, Maschek Tivadar, Opfermann Ferenc, Kapsz Géza, Obholczer Pál.
Harmadik sor: Asztalos István, Melcsiczky Miklós, Lukács Károly, Vigh Ferenc, Zsigmondy Hugó Biedron Ödön, Soós László, Csató Imre.
Negyedik sor: Cseke Lajos, Vajk Artúr, Sz Czeke Endre, Róth Ernő, Pammer Dezső, Alexy Ede, Fodor Gyula.

Fel

1918

Erdészeti Múzeum, SUBA

Első sor: Sallai József, Egeli Ernő, Benkovits Károly, Farkas Jenő, Förster Miklós, Kőrősy László, Martinek Ferenc, Bakos József, Szent-Istványi Aladár.
Második sor: Jávorszky János, Kayser Dezső, Aczél Sándor, Csery Géza, Zakariás Antal, Pethő Andor, Francz János, Rudolf Alfréd, Pacher Ervin.
Harmadik sor: Bauma Viktor, Comsia Aurél, Asaj Ferenc, Stubna János, Szőts Ernő, Sima Antal, Szász Sámuel, Zegreanu Pál, Blumenfeld Szigfrid.
Negyedik sor: Andrássy Gyula, Apolstol Imre, Vajk Hugó, Eisele Ottó, Genszky Gábor, Billing Márton, Gonda Péter.

Fel

1926

Első sor: Schmidt Gyula, Csillag József, Bartha László, Varga Zoltán, Becker Ferenc, Frank Lajos, Derszib Jenő, Pulay Ferenc, Szigethy Béla, Hart Henrik, Konrád Ödön, Gundrum Aurél, Maderspach Béla.
Második sor: Dermendzsin József, Szilvásy Miklós, Szeli István, Langer Zoltán, István Sándor, Turcsányi Gyula, Péczely Antal, Laichin Géza, Rihmer László, Katona Miklós, Donáth Aladár, Erdélyi Gábor, Csepela István.
Harmadik sor: Biber Gyula, Sztankovics Géza, Kuppán János, Várady-Szathmáry Géza, Szilas Gyula, Neubauer János, Ormai György, Veszelka József, Hajdu István, Norvák Frigyes, Mystioroszky Miklós, Mihalics Imre, Szabó Károly, Rada Antal.
Negyedik sor: Miklós László, Bába Antal, Geleji Sándor, Böhm Mihály, Kis István, Jellachich László, Ország János, Dávid Gyula, Ladányi Béla, Schwabbauer Richárd, Nagy Ödön, Kató Pál, Bihari Sándor, Papp Ferenc.
Ötödik sor: Bárdió László, Schneider Lajos, Kármán Dezső, Rozlosnik Ármin, Ulbrik Gyula, Rozlosnik Dezső, Muraközy Kálmán, Svaslits István, Makkay Zoltán, Bisztika Géza, Pfander Nándor.

Fel

1927

Első sor: Orth Pál, Takács Jenő, Szisz Ferenc, Jaeger Béla, Apt Ödön, Imrik Gusztáv, Schmidt Károly.
Második sor: g. Medxnyi András, Bán István, Gábor Ferenc, Márk Pál, Marikovszky Zoltán, Rimler László, Dologh Imre, Kaltenbach Ferenc, Kletz Károly, Magasi László, Jellachich Lajos.
Harmadik sor: Kiss Imre, Nagy Imre, Szabó János, Pollner János, Bernáth Kálmán, Lesznák József, Bodó Imre, Worschitz Frigyes, Bárdio Adolf, Felder Sebestyén.
Negyedik sor: Ludwig Frigyes, Scholz Pál, Spillka Ferenc, Darányi József, Georgieff Doseff Troyan, Both Benedek.
Ötödik sor: Bognár Károly, Blazsek István, Földváry László, Seregély Pál, Grohmann Károly, Obendorf Zoltán.

Fel

1928

Forrás: Szabadhegyi Viktor

Fel

1929

Fel

1930

Fel

1933

Fel

1935

Fel

1936

Forrás: Dr. Mátyás Vilmos/Dr. Mátyás Csaba

Fel

1937

Fel

1938

Fel

1940

Forrás: Virágh Béla

Fel

1941

Fel

1942

Fel

1943

Forrás: Ormos Balázs

Fel

1944

Fel

1946

Fel

1947

Fel

1948

Forrás: Dr. Gencsi László

Fel