Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók

Valétálás éve szerint
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
nemk nemk 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 nemk 1946 1947 1948 1949

1884

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Fel

1885

Első sor (1-6): Oberth Károly, Krausz Nándor, Mersits Árpád, Lohr Antal, Szembrátovits Sándor, Mispál Lajos. 
Második sor (7-13): Neuschl István, Jex Simon, Kötz Sebestyén, Ajtai János, Ferjencsik Miklós, Antal Miklós, Halász János. 
Harmadik sor (14-21): Gschwandtner [...], Orosz Tamás, Adda Kálmán, Ebergényi Elemér, Márton György, Halasi László, Schlachta László, Szontágh Pál. 
Negyedik sor (22-25): Vaszary Ernő, Szilágyi József, Csaszkóczy Gyula, Holéczy Sándor. 
Ötödik sor (26-29): Kossányi Béla, Godina Lajos, Bayer Ágoston, Wágner János.

Fel

1889

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Fel

1890

Forrás: Dr. Juhász Miklósné Béky Katalin

Fel

1895

Fel

1896

Forrás: Központi Bányászati Múzeum

Első sor: Becker Alajos, Wolf Péter, Monspart István, Krcsméry Vladimir, Eördögh Bertalan, Mauks Vilmos, Horváth Viktor, Burkart Ferencz, Alföldy Zoltán.
Második sor: Kreutler János, Braxator Hellmuth, Póra János, Vigh József, Tauber Ödön, Hyppmann [Hippmann] Géza Gyula, Plachy Theophil.
Harmadik sor: Matusovits Péter, Faber Rezső, Clement Károly, Havas János, Ormos Zsigmond, Fehér József, Urbán Andor.
Negyedik sor: Kolbenheyer Vilmos, Markó Tivadar, Janussek [Janusek] István, Roth Gyula, Törék László, Spalda Árpád, Trexler Gyula.
Ötödik sor: Jeszenszky Kálmán, Dobrén János, Lukács József, Harwich Ernő, Zachár László, Papp Béla, Weisz Károly, Albert Ferencz, Bőhm Vilmos.

Fel

1897

Fel

1898

Fel

1901

Első sor: Bremzay Géza, Asbóth István, Longauer Géza, Bock László, Földváry Miksa, Korbély Samu, Wolfram Sándor, Zügn Nándor, Plander Géza, Urbán Béla.
Második sor: Zahn Oszkár, Horváth Miklós, László Samu [Sámuel], Rell Béla, Buczkó Gábor, Schweiger [Schveiger] Jenő, Schmid Ernő, Molnár Antal, Straka Rezső, Schwarz Lajos, Pécsi Ottó, Aczél János, Coray Ármin.
Harmadik sor: Kellner Viktor, Braxatorisz Oszkár, Molndován János, Litfass Viktor, Varga István, Raics Ferencz, Quirin József, Hinner József, Pethe Lajos, Ivanyik István, Stayczár Ferencz, Burghard [Burkhard] Mihály.
Negyedik sor: Petricsek Adolf, Liuba Péter, Francziscy Vilmos, Szecsődy József, Kindernay Kálmán, Langhammer János, Podhradszky Lajos, Balogh Sándor, Bozsiczky Ottó, Mauer Antal, Surjánszky Vilmos, Friedrich János.
Ötödik sor: Stojanovics Illés, Kuntzl Aladár, Lázár Vazul, Visnic Emil, Nitsch Lajos, Jancsy Imre, Schöpflin Alajos, Balázs Jenő. 

Fel

1902

Első sor: Löv Jenő, Witting Emil, Kneusel-Herdliczka Ernő, Lányi Ödön, Früstök László, Zsembery Gyula [Kornél?], Frey Ferencz, Erdey János, Tamás Gyula, Turek János, Turek Béla.
Második sor: Podraczky Béla, Pavlanszky Ede, Roob [Robb] József, Illés László, Kekel János, Bacsó József, Kuntz Ervin.
Harmadik sor: Zimay János, Damsberg [Damszberg] Antal, Schaab Antal [Bálint?], Mihalik Pál, Tirscher Arthur, Klausberger Károly, Schelle Gyula, Barsi [Barsy] Árpád, Hesz Ágoston. 
Negyedik sor: Sándor[?] Béla, Stacha [Sztacha] Gusztáv, Léber György, Kováts Albert, Richter József, Schmilliár Károly, Györke István, Wágner [Wagner] István.

Fel

1904

Erdészeti Múzeum, SUBA

Fel

1905

Forrás: Horváth János, honszentantali Koháry-kastély

Első sor: Budiszavlevits Tódor, Péchy Gábor, Fridrich Árpád, Jándi Arthur, Papp Sándor, Dezső János, Bernárd József, Konrád Kálmán, Krepelka Ferencz, Harencsár János, Titt János, Milosevits Simon, Fényes György.
Második sor: Szathmáry Lajos, Fazék Gyula, Búzás János, Jonásch Kornél, Kakody Dániel, Csolakovits Gábor, Bartók Ernő, Breyer József, Salár József, Molnár Ferencz, Korompay Lajos, Holzmann Árpád.
Harmadik sor: ifj, Szrogh István, Bogisich Gyula, Vojtás Árpád, Véssey Ferenc, Héjj János, dr. Mihalovits János, dr. Michnay Árpád, Velics Rezső, Lipovits János, Glück Zoltán, Mäntele Ármin.
Negyedik sor: Nagy Imre, Fromm János, Kriska Sámuel, Hochholtzer Ernő, Uttzás Virgil, Grünhut Gyula, Lippoczy Béla, Schlick Leo, Náray Lajos, Timók Tiberius, Pelachy Gyula.
Ötödik sor: Pantó Dezső, Fröhlich György, Mattherny Róbert, Szokol Valér, Papp Gusztáv, Mándi György, Zavitsa József, Litschauer Lajos, ifj. Holzmann Gusztáv.

Fel

1908

Forrás: Viliam Stockmann

Fel

1911

Forrás: Központi Bányászati Múzeum

Első sor: Partos Gyula, Kovács István, Brozsek Pál, Erdődy József, Fóriss József, Vajda Gyula, Till Dénes, Pászhory Ödön, Schmotzer Gyula, Sallak János, Csutak Álmos, Botos Géza, Mattyasovszky Emil, Kovács Tivadar, Lángos Lajos, Földes Tibor.
Második sor: Vági István, Kaluzsa József, Borka László, Vágner József, Kovácsik Dezső, Sándor Béla, Rochlitz Béla, Véssey Antal, Mayer László, Toponárszky Pál, Hofmann István, Litassi István, Kerényi István, Orbán József, Tokaji Géza.
Harmadik sor: Nemes Károly, Balázs József, Zsák Győző, Kilczer Mihály, Becker Albert, Kurián Géza, Hoznek Gyula, Kreutzer Lajos, Faludi Béla, Mega Samu, Villányi Miklós, Dobrozemszky Mátyás, Blunár Ferenc, Kriszten Ottó, Kiss László.
Negyedik sor: Ürmössy László, Szlabey Rezső, Benedek Dénes, Hermann Viktor, Becht Rezső, Reich Henrik, Csurilla Béla, Koós Béla, Sessler János, Häuszler Zsigmond, Karas Dezső, Schultz Károly, Beldegrün József, Cseszér István, Kocsis Zoltán.
Ötödik sor: Nagy Lajos, Rohoska Soma, Grillusz Arthur, Bocsor Dezső, nk. Horváth Sándor, Schmidt Dezső, Petrzilka Károly, m. Horváth Sándor, Vilde Kálmán, Zsuffa Béla, Dávid Iván, Fleischer Kálmán, Zseleznyák Leo, Liha Valér, Pokorny Károly, Zsurilla Pál.

Fel

1912

Forrás: Erdészeti Múzeum, SUBA

Első sor: Tóber Samu, Lopusny János, Nagy Jenő, Wingert Jánor, Schorscher János, Horváth Walter, Teutsch Oszkár, Witting Ottó, Hofstädter Róbert, Walch Károly, Jahn Rezső, Szokol András, Mihalovics Sándor, Schenkengel László, Forster Imre, Apáti László.
Második sor: Patsch Ferenc, Niertit Béla, ifj. Regula Ede, Dr. Pehm Kálmán, Suha Bertalan, Nagy Zoltán, Jánossy József, Deniflée Sándor, Pletzner Frigyes, Jákóy Endre, Ferjentsik Sándor, Pauks Pál, Rozlosnik András, Gebe Lajos, Hritz Kálmán, Fulajtár Gábor.
Harmadik sor: Biró Jenő, Pintér Sándor, Lázár istván, Dr. Herczegh József, Harmos Árpád, Szommer János, Schalát Géza, Schmidt György, Tarnay Miklós, Takács Mihály, Bartha Béla, Bencsik Mátyás, Csáky Dezső, Kovács Lajos, Haits Géza.
Negyedik sor: Henter János, Kiss Zoltán, Bendik J. Gyula, Daday Gábor, Schnaider László, Bodor Sándor, Győrössy Endre, Dippold Antal, Roth Kálmán, Toth Ede, Halász András, Gellert Jenő, Illyés Károly, Stasney Albert, Grosz Victor, Remenyik Ernő.
Ötödik sor: Ozsváth Lajos, Kreffly Mátyás, Hajdu János, Herczegh István, Richter György, Bauer Sándor, Bruder Gyula, Bogyay Gyula, Fehér Dániel, Deák Gerő, Kerényi Zoltán, Bartha Dezső, Ficzere István, Angyal Miksa, Kajaba Gyula, Papházy Béla.
Hatodik sor: Kraft János, Kiss János, Chapeau Lajos, Kuchár Béla, Bresznyik Károly, Maruska József, Holtz János, Csizmazia László, Nagy Kálmán, Schauer Gyula, Nadhera Sándor, Horváth Sándor, Szporni Károly, Matyasovszky László, Kónyi József, Giller Zoltán.

Fel

1913

Forrás: Lutonszky Zoltán

Első sor: Lutonszky Ernő, Lax Zoltán, Trusza Sándor, Vercsényi István, Schlachta László, Herédy Kálmán, Piathoffer Károly, Zsák Lajos, Stekovič Sebő, Kalmár István, Csiskó Pál, Dr, Erpf Ede, Dr. Scheffer Ödön, Ajtay Sándor, Thomae Ernő, Sperling Oszkár.
Második sor: Schiller János, Szabó István, Sándor István, Zsilinszky Győző, Bedross Endre, Borvanovszky György, Tetmajer Alfred, Pattantyús A. Imre, Hoznek János, Kaffner Aladár, Mayer Rezső, Schöberl Jenő, Kollin Fülöp, Huszti Mihály, Bergfest Árpád, Kiss Elek.
Harmadik sor: Bella János, Nagy László, Antalóczy János, Ilosvay Lajos, Raschka Gyula, Zilahy Károly, Zsemlye Imre, Forgarassi Béla, Szeibert István, Dobravszky János, Oláh Gyula, Laczkó Béla, Toperczer Dezső, Urbányi Dezső, Vályi Ferenc, Sallay Sándor.
Negyedik sor: Máthis Gyula, Szabó Mátyás, Budzinszky Ottó, Bachraty József, Fejfarek József, Varga Károly, Máté Dezső, Herczeg János, Farkas József, Czibur Gyula, Kovács József, Gyuriss Emil, Nemes Imre, Orbán Ferenc, Banasz József, Ajtay Viktor.
Ötödik sor: Urbantsch Jenő, Formann József, Vona István, Eitel Albert, Zsombory Ignác, Hugyecz József, Siegmund Konrád, Maurer János, Erdős Jenő, Petrik Ottó, Adorján Henrik, Mazalán Pál, Szadlis Sándor, Sára Jenő, Csillag József, Filtz Sámuel.
Hatodik sor: Pohl Ferenc, Schich István, Dr. Mészáros Dezső, Waldner Zoltán, Herman László, Zachár Dénes, Valentényi Sándor, Rasztóczky Béla, Friedrich Ádám, Pletrich Elemér, Báling Ferenc, Kollwentz Géza, Hiller Nándor, Maczko Lajos, Dimák Ödön, Rakssányi Győző, Bukovcsán Béla.
Hetedik sor: Bitay András, Babos Károly, Botos Sándor, Kovács Jenő, Brozsek Károly, Csizek Lajos, Ávrám György, Székely Géza, Sébor János, Gyurics István, Bogár Pál, Gregurinčič Ferenc, Pallát József, Kerner Ede, Hajdú Béla, Laukota Antal.

Fel

1914

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Császár Pál, m. Komán Béla, Hrobáts József, Kirchknopf Ernő, Imreh Dezső, Giller Albert, Dr. Sükösd Béla, Király Endre, Roboz Oszkár, Németh Ferenc, Kiss Lajos, Kalmár Gyula, Scherg Károly.
Második sor: k. Benedek Tibor, Nedelkovics [Nedelyković] Zsarkó, Böröndy Lajos, Nagy József, Páter Ernő, Kachelmann Ottó, Opavszky János, Lukács Ottó, Gerő János, Keszthelyi Gyula, Nagy Elemér, Szoboszlay Kornél, Magyary [Magyari] György, Trsztyánszky Dezső, Csányi Aladár.
Harmadik sor: Gagyi Pálffy [Pálfi] Gyula, Kompolthy Ödön, Olesch [Oless] Ottmár, Olesch János, Bacsinszky Sándor, Figna Ede, Linder Dezső, Faller Gusztáv, Könczöl Miklós, Hibbján Gusztáv, Pokorny Kálmán, Fehér Sándor, Stubna Viktor, Szeifart Jakab, Hirschner József, Dr. Weintraub László, Földes [Veisz] Lipót.
Negyedik sor: Dénes Jenő, Bresztyenszky Kálmán, Buchalla Jenő, Riegler Béla, Pólyik Árpád, Szekeres Sándor, Hammerschmidt Ernő, Osztroluczky Tibor, Magyar János, Lux [Telgárthy] Jenő, Farnos János, Györke Ernő, Kelemen Jenő, Péterffy [Péterfy] András, Irsay Mihály, Bartha Lajos, Nagy Ferenc.
Ötödik sor: Rudroff Jenő, Dudácsek Sándor, Urbántsek [Urbánfy] Ignácz, Kleinecke Walter, Grumm [János] Ödön, Soós Károly, Tárczy Pál, Molnár János, Szkladányi János, Szabó Gábor, Bozsik Ferenc, Csernák Miklós, Lukaszy Lajos, Kohn Ottó, Fábry Ferenc, Gálocsy [Gusztáv] Zsigmond, Punyi Imre.
Hatodik sor: Gimes István, Tamás János, Stieber Lajos, Vallach Gyula, Zimits Ferenc, Jellmann Emil, Begyáts Gábor, Ormay Béla, Czeizel Ignác, Szántó István, Szigyártó Zoltán, Wagner István, Tomcsányi József, Haider [Hartay] Henrik, Petrikovich Gyula, Lipták Viktor.
Hetedik sor: Barabás Sándor, Weyda János, Horváth Rezső, Szabó János, Gondos Jenő, Berényi [Brinza] Péter, Olasz János, Wetschl Rezső, Bérczy Aladár, Czebeczauer [Cebe] József, Oravecz Andor, Hlóska Sámuel, Illyés Endre, Szegedy Oszkár, Szontagh Ferenc, Balogh Gyula.

Fel

1916

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Bortnyák Béla, Székely István, Horváth Arvéd, Jónásch Ödön, Schmid László, Szekeres Sándor, Lászlóffy Ernő.
Második sor: Szpiska Mihály, Bálint Andor, Könczey Árpád, Gajotto Andor, Szaucsek Károly, Chalupeczky Ödön, Maschek Tivadar, Opfermann Ferenc, Kapsz Géza, Obholczer Pál.
Harmadik sor: Asztalos István, Melcsiczky Miklós, Lukács Károly, Vigh Ferenc, Zsigmondy Hugó Biedron Ödön, Soós László, Csató Imre.
Negyedik sor: Cseke Lajos, Vajk Artúr, Sz Czeke Endre, Róth Ernő, Pammer Dezső, Alexy Ede, Fodor Gyula.

Fel

1918

Erdészeti Múzeum, SUBA

Első sor: Sallai József, Egeli [Egely] Ernő, Benkovits Károly, Farkas Jenő, Förster Miklós, Kőrösy László, Martinek Ferenc, Bakos József, Szent-Istványi [Szentistványi] Aladár.
Második sor: Jávorszky János, Kayser Dezső, Aczél Sándor, Csery Géza, Zakariás Antal [Gyula], Pethő Andor, Francz [Fontányi] János, Rudolf Alfréd, Pacher Ervin.
Harmadik sor: Bauma Viktor, Comsia Aurél, Asaj Ferenc, Stubna János, Szőts Ernő, Sima Antal, Szász [Kohn] Sámuel, Zegreanu Pál, Blumenfeld Szigfrid.
Negyedik sor: Andrássy [Andrási] Gyula, Apostol Imre, Vajk Hugó, Eisele Ottó, Genszky Gábor, Billing Márton, Gonda Péter.

Fel

1925

Forrás: Valkovszky Ildikó

Első sor: Svehla János, Milasovsky [Milasovszky] Béla, Kontsek László, Szeless László, Steigerwald [János] Árpád, Weigl Ernő, Horváth József, Czupor Andor, Ajtay László.
Második sor: Tóth László, Huszár Károly, Szente Andor, Kováts [Kovács] Ernő, Mautner Antal, May Ottó, May [Ijjász] Ervin, Tscheik [Csabán] István, Domschitz Ferenc, Mezőssy Béla, szörcsei Szörtsey [Szörcsey] Géza.
Harmadik sor: Kálnay [Kálnai] Zoltán, Fritsch [Fejérdy] István, Világhy Imre, Kiss László, Samu István, gegesi Kiss Ferenc, Hoffmann Sándor.

Fel

1926

Forrás: Elek Szilveszter

Első sor: Schmidt Gyula, Csillag József, Bartha László, Varga [Fekete] Zoltán, Becker Ferenc, Frank Lajos, Derszib Jenő, Pulay Ferenc, Szigethy Béla, Hart Henrik, Konrád Ödön, Gundrum Aurél, Maderspach Béla.
Második sor: Dermendzsin József, Szilvásy Miklós, Szeli István, Langer Zoltán, István Sándor, Turcsányi Gyula, Péczely [Péczeli] Antal, Laicha Géza, Rihmer László, Katona Miklós, Donáth Aladár, Erdélyi Gábor, Csepela István.
Harmadik sor: Biber [Bánky] Gyula, Sztankovics [Szilas] Géza, Kuppán János, Várady-Szakmáry [Szakmáry] Géza, Szilas Gyula, Neubauer [Szinay] János, Ormai György, Veszelka [Verő] József, Hajdu István, Novák Frigyes, Myskowszky Miklós, Mihalics Imre, Szabó Károly, Rada Antal.
Negyedik sor: Niklas [Niklasz] László, Bába Antal, Geleji Sándor, Böhm Mihály, Kis István, Jellachich László, Ország János, Dávid Gyula, Ladányi Béla, Schwabbauer [Solt] Richárd, Nagy Ödön, Kató Pál, Bihari Sándor, Papp [Pap] Ferenc.
Ötödik sor: Bárdió [Bárdosy] László, Schneider Lajos, Kármán Dezső, Rozlosnik Ármin, Ulbrik Gyula, Rozlosnik Dezső, Muraközy Kálmán, Svastits [Svastics] István, Makkay [Makkai] Zoltán, Bisztika Géza, Plauder [Pallay] Nándor.

Fel

1927

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Orth Pál, Takács Jenő, Szisz Ferenc, Jaeger Béla, Apt Ödön, Imrik Gusztáv, Schmidt Károly.
Második sor: g. Medxnyi András, Bán István, Gábor Ferenc, Márk Pál, Marikovszky Zoltán, Rimler László, Dologh Imre, Kaltenbach Ferenc, Kletz Károly, Magasi László, Jellachich Lajos.
Harmadik sor: Kiss Imre, Nagy Imre, Szabó János, Pollner János, Bernáth Kálmán, Lesznák József, Bodó Imre, Worschitz Frigyes, Bárdio Adolf, Felder Sebestyén.
Negyedik sor: Ludwig Frigyes, Scholz Pál, Spillka Ferenc, Darányi József, Georgieff Doseff Troyan, Both Benedek.
Ötödik sor: Bognár Károly, Blazsek István, Földváry László, Seregély Pál, Grohmann Károly, Obendorf Zoltán.

Fel

1928

Forrás: Szabadhegyi Viktor

Első sor: Lökös Géza, Bökönyi József, Ferenczi Sándor, Gartner Ferenc, Vendel Aladár, Kovács Nagy Zsigmond, Vendel Ferenc, Megmed Rassidj bey, Győrffy János, Sztehlik Béla, Karner Ödön.
Második sor: Noszticzius Károly, Szász József, Vöröss Lajos, Kossow József, Biber Kálmán, Fixek Nándor, Anschau Antal, Vermes Imre.
Harmadik sor: Terényi Aladár, Haszák Aladár, ifj. Récsey Antal, Sümegh Nándor, Wächter Gyula, Egry Lajos, Pirity Árpád, Domschitz József, Pokker Ernő, Szentpétery Géza, Maress Zoltán.
Negyedik sor: Kerekes Árpád, Gaál Dezső, Veres Elemér.
Ötödik sor: Bagó Ferenc, Kiss Nagy József, Freyberger Viktor, Haftl Emil, Thurner Ágost.

Fel

1929

Fel

1930

Első sor: Lipováczi Desits Bálint
Második sor: Bahéry [Bachéry] Dénes, Binder Béla, Derszib Ödön [János], Benedek Ferenc, Porst József, Koschatzky László, Lakatos E. Tibor, Szabó Ferenc, monásbéli Béky Albert, Horváth József, Kemény Lajos.
Harmadik sor: Ömer Nedjmeddin, Kánai Sándor, Pajer [Pájer] István, Székely Miklós, Heinrich József, Sandtner Jenő, Moldován József.
Negyedik sor: Grósz István, Károly István, nemestóti Tóth Imre, Altai Sándor.

Fel

1933

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Nagy Andor, Almásy János, Gedeon János, Maróthy László, Makray István, Pohl Béla, Jávor Alajos, Krón Kelemen, Menyhárt Ferenc.
Második sor: ifj. Abzinger Gyula, Majorszky Béla, Zudla Alfréd, Gaál László, Vadon Sándor, Bubics György, Várady Sándor, Danger Sándor.
Harmadik sor: Jérome René, Gertsmár János, Asboth Béla, Paál János, Kovács Gyula, Szivák István, Szabolcs József, Nemky Ernő, Bajkó Andor.
Negyedik sor: Neumayer László, Klausz Jenő, Gyapay Jenő, Tanka Sándor, Beregi Gábor, Kubicza László, Lengyel Zoltán, Szilass Károly.

Fel

1934

Forrás: Temesszentandrási Guidó

Első sor: Ruzsinszky László, Bizony Ákos, Bakkay László, Magyar János, Thurner Béla, Tüske József, Mirk István, Kollwentz Ödön, Vasvári László, Tihanyi Lajos.
Második sor: Angerler Attila, Blaskó Sándor, Balás Ádám, Szentmiklóssy Pál, Ochtinszky Henrik, Maksai Árpád, Szántó Bertalan, Hofmann Andor, Temesszentandrási Guidó, Benedek Endre, Emőd Gyula.
Harmadik sor: Speer Norbert, Ferenczi Béla, G. Fekete Gyula, de Pottere Gerard, Neuwirth János, Kollár Gyula, Auerswald Emil, j. Machay Gyula, Marosi Gyula, Shmilliár Károly, Balsay Miklós.
Negyedik sor: Vitkovics László, Erős Pál.

Fel

1935

Első sor: Bummer Áldó, Galauner Béla, Köves Elemér, Bakó Gyula, Szeremley Zoltán, Bandly Imre, Kühne Sándor, Héjj János, Tränker Hubert, Becsky László.
Második sor: Roth Gyula, báró Bánffy Endre, Bősze Kálmán, gróf Kendeffy Miklós, Sopp László, Mikolás Kálmán, Szilágyi Elek, Pfeningberger Ottó, ifj. Leitgeb János, Reisz Ferenc.
Harmadik sor: Boldizsár Tibor, Fekete László, Kalots Miklós, Budinszky Tibor, Szalay László, Esztó Miklós, Németh József, Lukácsffy Péter, Parti Lajos, Bohun Miklós, Belcsák Barna.

Fel

1936

Forrás: Dr. Mátyás Vilmos/Dr. Mátyás Csaba

 

Első sor: gróf Esterházy [Eszterházy] József, Lajos bajor királyi herceg, Forgó László, Roller Kálmán, Sárkány Jenő, Barthos Tibor, Láng László, Party István, Mátyás Vilmos.
Második sor: Margó Pál, Tuskó Ferenc, Czövekh Gyula [Béla], Hajtó Nándor, Csordás [Ulbrich] Miklós, Szederjei Ákos, Palkó László, Szabó József, Jakóts László.
Harmadik sor: Schneider Károly, Véssey Antal, Jeney Gyula, Érsek Elek, Husz Nándor, Gerencsér László, Ebergényi Lajos, Bódy Ödön.

Fel

1937

 

Forrás: William Farkas

Első sor: Lovászy Péter, Batta Bertalan [Mihály László], Farkas Vilmos [László], Korondi Béla, Muttnyánsky Zoltán.
Második sor: Benedek Dénes, Huszti Mihály, Burghardt Zoltán, Selemeczy Béla [György], Lam [Lamm] Róbert, Hladonik István, Lántzky [Lánczky] József, Holzschuster Gyula, Dzsida László, Bányai Bálint, Nemes Vörös Lajos.
Harmadik sor: Paul Ernő, Véssey Róbert, Fiedler [Árkosi] Gyula [Árpád], Blankenberg Pál, Fagyas Géza, Nagy Károly, Zahoretz János, Burró Béla [Imre], Rápolti István, Berényi Ödön, Szűcs Ferenc [Zoltán].
Negyedik sor: Seyfried Ernő [Jenő Gyula], Szilágyi Gábor, Kálmán György, Apostol Tamás [László], Gallov Albert, Serafin Aurél, Csigó József, Csaba Károly, Molnár Sándor [Ede Károly], Suszták András [Zoltán].
Ötödik sor: Domby Kálmán, Moldován [Ács] Antal, Karácsonyi Gyula, Wagner Lajos, Bálványossy Ernő, Hauser Béla.

 Fel

1938

 Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Litkey Endre, Lengyel Andor, Világhy András, Zakariás András [Andor], Korompay Viktor, v. Litvay Sándor, Sartoris Kálmán, Dunckel [Tolnay] Kornél, Rosta Ferenc, Kóta József, Tettamanti Tibor.
Második sor: Sári Vince, Török Frigyes, Garay László, Tóth Dénes, Óvári [Óvárdics] Antal, Fazekas Ferenc, Kassay [Kassai] Jenő, Sárady István, Jándi György, Mátrai László, Fischer Ferenc.
Harmadik sor: Harsányi István, Szmolka Lajos, Boczor [Ede] István, Romwalter Alfréd, Helyes István, [Terei] Trieber Elek, Szathmáry László, Sas Barna, Komlóssy [Komlósy] Antal, Kovács Sándor.
Negyedik sor: Benedek Attila, Szerémy [Weinberger] György, Adomány István, Kiss [Kis] Károly, Riedl Gyula, Niszler [Nádas] József, Kurz [Iharos] Frigyes, Tilesch György, Dreisziger Gyula, Lotterhof Ottó.

Fel

1939

Forrás: Varga László

Első sor: Bugledits József, Franciscy Pál, Rihay János, ibbi Iby [Pankotai] Gábor, Nádudvary Jenő, Kachelmann Győző, nemes Mindel Alfonz, Stubna Valér, Kollányi Antal.
Második sor: Szlávik József, Harday Gusztáv, Varga Béla, Madas András, Oroszlány Endre, Bubb Gyula, Riha Miklós, Latinák István, Medgyesy Imre.
Harmadik sor: Nagyzsadányi Endre, Gerencsér József, Szűcs Endre, Szász István, Kovács Károly, Szörényi Béla, Janzsó László, Egyházy József, Szovják Hugó, Éles László, Stancz-Klopotovics Viktor.
Negyedik sor: dr. Alliquander Endre, Rumpler Péter, Seyfried Gyula, Hansági Imre, Fekete Sándor, dr. tasnádi Major-Maróthy Gábor.

Fel

1940

Forrás: Virágh Béla

Első sor: Maris v. Draganov Krasztio, Petrov Dimitrov Iván, Vadász Zoltán, Taix László, Kovács Béla, Munkácsi Zoltán, Bignio Imre, Sáfár László, Mikulecz László, Kenesey László.
Második sor: Dr. Alliquander Ödön, Dr. Stefkovits Gyula, Véssey Tibor, Hibbey Albert, Virágh Béla, Birck Oszkár, Czuppon Károly, Volena-Koczor Tibor, Farkas Frigyes.
Harmadik sor: Kratky Jenő, Dávid Miklós, Dávid Tibor, Prókai Gyula, Sitkey János, Kostein Ferenc, Lipták Géza, Stubnya Dezső, Wiedner János, Kishegyi Géza.
Negyedik sor: Király Gáspár, Lenkey László, Torda József, Sponlák Ernő, Csiszárik Tibor, Szakady Sándor, Tokaji Gábor, Gál István, Wéber József.

Fel

1941

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Jaszenovics László, Kassay F. László, lovag Thuronyi Béla, Dr. Tardos Vida, Takács Zoltán, Molnár István, Hénel Béla, Czike Albert, Zambó János, Pasztuha László.
Második sor: Ringhofer Alfréd, Sébor János, Sági István, Mayer György, Komán Géza. Lessenyi Béla, Illyés Zoltán, Kautsky Emil, Beringer John, Esztó Zoltán, Lassan József, Ináncsi Zoltán.
Harmadik sor: Pohl Károly, Schmidt Lajos, Trieber László, Kovalszky győző, dr. Tassonyi Zsolt, Dr. Toullenoui Tibor, Kassali Lajos, Auer Vilmos, Trieber Vilmos.
Negyedik sor: Altnéder János, Káder Frigyes, Tarján Kálmán, Moskát László, Patsch Ferenc, Rudolf Mihály, Hantos Rezső, Vas László.

Fel

1942

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Varga Ferenc, Pilter Pál, Törzsök Pál, Polgáry Sándor, Bándi dezső, Podányi Tibor, Stoll Lóránt, Csanády László, Szakáll Vince
Második sor: nemes Toperezer Arthur, vitéz Hollóssy Béla, Mándoki Andor, vitéz Gyetvay György, Horváth Endre, Tatár János, Bánó István, Benedek István, Kemény Kornél, revisnyei Reviczky Ferenc.
Harmadik sor: Czipszer Károly, Örkényi Kálmán, Pintér András, Barczi Mátyás, Mészáros Zoltán, Jandó László, Bobok György, Madas I. László, Bolyky Zoltán, Richter Richard, Varga Gusztáv, Bodó György.
Negyedik sor: Pechtol István, Hauenschild Béla, Szabó Miklós, Crisán László, Csulkay Jenő, Bogyay László, Uiberacker Károly, Török Endre, Barcsák András, Vajk Miklós, Kiss Endre, Kőrös Gyula.
Ötödik sor: Festő Szabó László, Szabó Ödön, Talabér József, Garamvölgyi Albert, Draskóczy József, Pártos Béla, Józsa Sándor Miklós, Reuter Camilló, Kun Béla, Pozsgay Károly, Zenda Pál, Páris János.
Hatodik sor: Erős Rezső, Halvax Kroly, Kiss Rigó János, Kovács Ferenc, Szovják Jenő, Káldy József, Szabó Károly, Hantó Endre, Drjenovszky Béla, Simon Kálmán, Fényes Gyula, Németh Ottó

Fel

1943

Forrás: Ormos Balázs

Első sor: Pohl László, Szentkuti Dénes, Szőke László, Lichner Aurél Kazi József, Dr. Láng László, Sali Emil, Dr. Ormos Károly, Kiss Miklós, Buda Ernő, Bolla László, Tóth Miklós.
Második sor: Marton Tibor, Szőnyi S. László, Tóth Béla, Futó László, Gefferth István, Oberkamp Gyula, Szabó Kálmán, Schmidt György, Javorek Ervin, Pozsgay Lajos, Bulyovszky Miklós, Szőke Andor, Szabó István, Pethő Andor, Hubay Gyula, Hoffmann János
Harmadik sor: Várszegi Ferenc, Völgyi László, Bendik Gyula, Bobok László, Kovács Lajos, Tuskó László, Veczán József, Ormai Gyula, Schmiedl Károly, Török Lászlóm Ágfalvi Imre, Varga Gábor, Kiss Gyula, Gillay József.
Negyedik sor: Huszár Endre, Plander József, Barabits Elemér, Hackel Emil, Gabnay Zoltán, Pum Gyula, Halász Aladár, Sándor János, Horváth László, Ecsedy Sándor, Eellös Gusztáv, Sváb Imre, Ortutay Iván, Paulik József, Papp László, Medvey Tibor.
Ötödik sor: Harmathy Lajos, Benedek Attila, Szlávy Olivér, Gávai Károly, Vissi Géza, Gonda Lajos, Ágotai Béla, Jánossy Kázmér, Nyirádi Lajos, Gaborek Lajos, Varga József, Szép Endre, Molnár Aladár, Lugosi György, Tomanovszky Pál, Lomniczky Dezső, Fessler József.
Hatodik sor: Komjáthy László, Siska Vince, Bocsánczy János, Schöberl László, Sztancsa István, Hibbey Barna, Kassai Ferenc, Papp László, Sashegyi József, Bányász János, Preisinger Nándor, Molnár Sándor, Kolerszki Bogdan, Kocsis János.

Fel

1944

Forrás: Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Első sor: Keresztes Béla, Lautner György, Szádeczky Kardoss Béla, Majer Antal, Lénárdi Ferenc, Szepeshegyi István, Ruzsinszky István, Aurori Sándor, Ebergényi László, Suppán György, Vass Ferenc, Sereg Albert, Nagy Lajos, Hafvl[...] György
Második sor: Cornides György, vitéz Sebők László, Vargha Domokos, Benedek László, Solymos Mihály, Tóth József, Gál András, Benedek Pál, Sébor József, Latorcai János, Koncsay Károly, Avar Imre, Kovács Miklós, vitéz Gyarmati Béla, Farkasovszky Alajos, Csepey Pál.
Harmadik sor: Fekete Sándor, Komlosi József, Őri László, Horváth Miklós, Radó Aladár, Aringer József, Földes Ferenc, Sáli Ferenc, Horváth Andor, Végh Miklós, Kovacsevics Pál, Hovanyi Lehel, Garbaisz László, Munkovich Géza, Fényes Tibor, Panyi Ákos.
Negyedik sor: Lessenyi Ferenc, Meskó József, Zelnik István, Panyiesky Gyula, Sikos Endre, Bayer Rezső, Felföldi Zoltán, Gombossy Barna, Szy Géza, Poócs Rezső, Hauer Alfréd, Körösi Ferenc, Márkus László, Perlaki Ferenc, Kondor Antal, Karell János.
Ötödik sor: Brandisz Márton, Sattelberger János, Szegletes József, Szepesi Sándor, Szukics Károly, vitéz Horváth Zoltán, Widermann Vilmos, Réti Vilmos, Horváth Aurél, Antalik György, Zambó Pál, Pápai János, Adamovich László, Baranyay József, Tana Álmos, Miklósy [Gábor] Sándor
Hatodik sor: Kothy István, Jekelfalussy Ferenc, Koren Pál, Toth Miklós, Kocsis István, Nagy János, Faulvetter Ernő, Fejér István, Kopeczky Ferenc, Érsek Gábor, Felszeghy György,Szalay Barnabás [Pál], Posgay István, R[...].

Fel

1946

Első sor: Lux András, Székely Lóránt, Horváth László, Schwertner János, Kárpáthy Lóránt, Bokor Pál, Vida Feremc, Sátory Sándor, Scheftsik János, Lohrmann Keresztély, Csaszlava Jenő,
Második sor: Pálvölgyi Lóránt, Soós Károly, Ete Kálmán, Cserjés Antal, Antal Zoltán, Frauenhoffer Kristóf, Szász Tibor, Bercsényi Lajos, Farkas Tibor, Krupár Géza, Kiss László, Kádár Zsombor, Tompa Károly, Lárm Mihály, Erdősi Dezső 
Harmadik sor: Palotás Ferenc, Farkas Ferenc, Henzel János, Kozma László, Kun Miklós, Fábián Béla, Jancsó Gábor, Berzsenyi József, Schaffer Henrik, Pethő János, Klemencsics István, Ternoczky József, Stubits János, Lányi János.
Negyedik sor: Simon Miklós, Horváth Emil, Szilágyi Miklós, Pethő Szilveszter, Domonkos László, Korányi Béla, Manninger Ernő, Ternyik László, Moser Károly, Schappel János, Székely László, Balogh Béla, Nagy Lajos, Kováts Mihály.
Ötödik sor: Gertheisz Antal, Buzás Endre, Kontra László, Sipos József, Gunda Mihály, Hollanday József, Kálmán Sándor, Markó Tibor, Szalay Endre, Mészáros István, Szendrey István, Zilahy József.
Hatodik sor: Szuromi János, Sztanka Pál, Szilágyi József, Lutonszky Zoltán, Gádoros László, Gyurkó Pál, Kálmán István, Riedl László, Gál István, Barkóczay László, Torondy Kálmán, Petz Antal

Fel

1947

Első sor: Pammer László, Békei Tibor, Rohonyi Antal, Hanzmann Károly, Mersich Endre, Ruhmann Jenő, Igmándi Zoltán, Rónai Béla, Zatureczky Lajos, Györke Zsombor, Halász László.
Második sor: Varsányi Imre, Vaszary Pál, Zilahy Aladár, Balázs Fülöp, Csatári Károly, Bezzegh László, Jenő László, Rusznyák G. Tibor, Szabó Pál, Szigetváry Sándor, Szabados Gábor.
Harmadik sor: Takács Zoltán, Herpay Imre, Eger Ferenc, Gárdonyi Sándor, Dr. Huszár György, Csanády Miklós, Szalay János, Pásztor Lajos, Krassay János, Csesznák Elemér.
Negyedik sor: Erdős László, Ujházy Béla, Németh Emil, Kótai István, Szebényi Ferenc, Tóth Sándor, Perschi Ottó, Kreffly Iván, Pilissy Lajos, Nagy Olivér, Faragó Kornél.
Ötödik sor: Bognár Ferenc, Megyesi Sándor, Kiss Rezső, Katapán Walter, Szontágh Pál, Ernyei László, Ördögh. Zoltán.

Fel

1948

Forrás: Dr. Gencsi László, Zambó P.

Első sor: Elekes András emh, Rotika Endre emh, Ferják József emh, Fekete József emh, Kurety István emh, Gencsi László emh, Zoltay Endre kmh, Csóka János emh, Antal Dezső emh, Kiss Antal emh, Zambó János emh, Zágoni István emh, Szeberényi István emh.
Második sor: Kőhalmy Gábor emh, Horváth Zoltán emh, Bősze Aladár emh, Füzy István emh, Dedinszky Imre kmh, Burkus Béla emh, Pálovich Pál kmh, Gombossy Béla emh, Kiss István emh, Hering Endre emh, Vass Béla emh, Jurcsik István emh.
Harmadik sor: Wurczer József emh, Horváth Lajos emh, Lengyel György emh, Szél Ede emh, Steindl István kmh, Görög Márton kmh, Sever József bmh, Nagy László emh, Molnár László emh, Tanács István emh.
Negyedik sor: Kovács Dénes emh, Rabi István emh, Kertész Sándor emh, Horváth Alfréd emh, Répási Gellért kmh, Unger Ervin kmh, Schottner Lajos kmh, Káldor Mihály kmh, Pálfy Gábor bmh, Muzsnay Károly emh, Lostdorfer Rudolf emh, Vashegyi Dezső emh.
Ötödik sor: Körmendi Pál emh, Bernáth Mátyás emh, Jósvai Pál emh, Sült Tibor bmh, Szternaen Gusztáv bmh, Kolosy Ernő kmh, Szilágyi Iván emh, Egerszegi János kmh, Söjtöri Vjekoszláv kmh, Bige Zsolt emh, Balogh Ferenc emh, Ván László emh.
Hatodik sor: Schägerl Miklós emh, Varga Ottó emh, Szerző árpád bmh, Kalmár György bmh, Hoznek János kmh, Feigl Béla bmh, Pányi Levente bmh, Ijjas Zoltán bmh, Fritz Endre bmh, Vida László emh, Pallos János emh.

Fel