Kaán Károly évforduló: szoboravató a Földművelésügyi Minisztériumban

A Földművelésügyi Minisztérium épületében található panteonban avatták fel Kaán Károly erdőmérnök, gazdaságpolitikus és szakíró mellszobrát 2017. július 5-én, születésének 150. évfordulója alkalmából.

A Földművelésügyi Minisztérium épületében található panteonban avatták fel Kaán Károly erdőmérnök, gazdaságpolitikus és szakíró mellszobrát 2017. július 5-én, születésének 150. évfordulója alkalmából.

Kaán Károly magyar erdőkért és az erdészetért folytatott, elhivatott munkásságáról lehetetlen rövid áttekintést adni, ezért e helyütt csak néhány tényt emelünk ki. Földművelésügyi Minisztériumban teljesített szolgálata a magyar erdőgazdálkodás egyik legnehezebb időszakára esett: előbb miniszteri tanácsosként a kincstári erdők ügyosztálya tartozott hozzá, majd 1918-tól az erdészeti ügyek országos vezetője lett, egy évre rá az erdő- és faügyek kormánybiztosa. Nevéhez köthető a Trianon utáni alföldfásítás elindítása, melyet szakirodalmi tevékenységével is támogatott. Ennek a témának szentelte többek között a Magyar Alföld, Az Alföld problémája és az Alföldi kérdések c. könyveit.

Szívügye volt a természetvédelem: e téren – szakírói és minisztériumi munkája során egyaránt – úttörő szerepet játszott. 1931-ben megjelent Természetvédelem és a természeti emlékek c. könyve nagyban hozzájárult az 1935-ös, "az erdőkről és a természetvédelemről" szóló törvény megalkotásához. 1938-ban nevezték ki az Országos Természetvédelmi Tanács elnökévé, az ő nevéhez köthető a törvényes természetvédelem kezdete hazánkban.

Kormánybiztosként, államtitkárként is mindvégig az erdészeti felsőfokú és felsőoktatás mellett állt. Támogatta a színvonalas képzés biztosítását, a képző intézmények szakmai elismerésének növelését. Amikor egyetemünk jogelődje menekülni kényszerült Selmecbányáról, latba vetette befolyását a Bányászati és Erdészeti Főiskola lehető legjobb elhelyezése érdekében.

Erdészeti fórumokon számos előadást, megemlékezést, tanulmányt olvashatunk és hallhatunk az évforduló alkalmából. Az eredeti dokumentumok kedvelőinek ajánljuk a Magyar Nemzeti Levéltár által közzétett forrástanulmányt, mely Kaán Károly pályafutását dokumentálja a Földművelésügyi Minisztérium korabeli irataival. A szakmatörténeti érdekesség az alábbi linken érhető el:
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/kaan_karoly_elete_es_munkassaga

Hír a szoboravatásról:
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/kaan_karoly_szobor_avatas

Kaán Károly rövid életrajza:
Oroszi Sándor: Kaán Károly. In: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Better Kiadó, Budapest 1997. 431-432 o.
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/k/kaan.htm

A kép forrása: OEE honlap